avlopp

Vi hittade 3 synonymer till avlopp. Ordet avlopp är en synonym till kloak och kulvert och kan bland annat beskrivas som ”(system av) rör som leder bort smutsigt vatten”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av avlopp samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till avlopp?

 1. kloak
 2. kulvert
 3. stuprör

Vad är motsatsen till avlopp?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till avlopp.

Vad betyder avlopp?

 1. (system av) rör som leder bort smutsigt vatten
 2. avloppssystem, system för att avleda och ta hand om avloppsvatten
 3. dike eller ränna avsedd för att leda bort vatten

Hur böjs ordet avlopp?

 1. avlopp
 2. avloppen
 3. avloppens
 4. avloppet
 5. avloppets
 6. avlopps

Hur kan ordet ordet avlopp användas?

 1. det var stopp i avloppet

Hur används ordet ordet avlopp i svenska tidningar?

 1. Andra veckan som ordförande fick jag till exempel ägna tid åt att rensa avloppen i duscharna, säger Johan med ett nytt skratt.
 2. Den gamle frihandelsförespråkaren Adam Smith ansåg att om frihandeln skulle fungera, så måste staten ansvara för infrastrukturen såsom skolor, sjukvård, järnväg, avlopp och sophämtning.
 3. Förhoppningen är att innovationen ska bidra till att minska både vatten– och energiförbrukningen – samt rensa bort farliga mikroplatser som annars spolas ut i avloppet efter tvätt.
 4. Om bakpulverlösningen hälls ut i avloppet följer silver med till reningsverket.
 5. Men även vatten och avlopp (VA) samt sophämtning har dragit iväg betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen, inflationen.
 6. Installation är exklusive vatten och avlopp.
 7. I många av de städerna finns inte ordnat vatten och avlopp som täcker de kåkstäder där en stor del av de nyinflyttade bor.
 8. Den senare instruerar sina anställda att dra ett riktigt avlopp från balkongen.
 9. Utslängda bland de fattigas ruckel utan avlopp eller vatten ligger otroligt lyxiga och befästa miljonvillor med swimmingpools av olympiska mått.
 10. Regeringen ser också över lagstiftningen för vatten och avlopp för att fler klimatanpassningsåtgärder ska kunna finansieras genom VA–taxan.
 11. – Det är uppenbart att övergödningen är det största problemet och det måste vi jobba med på flera sätt, både när det gäller källor från avlopp och från jordbruket, säger Skog.
 12. Det var förra året som den cirka 130 ton tunga fettklumpen upptäcktes i ett avlopp i stadsdelen White chapel.
 13. Med Anders diskuterade vi toaletter och kök och avloppen i de gemensamma schakten vi bygger vid toaletterna.
 14. Nu är det klart – den omtalade fettklumpen som blockerade ett avlopp i London ställs ut på museum, rapporterar SVT.
 15. Om man inte håller i gång det vattenburna avloppet kan det kollapsa.
 16. Fällan känner av rörelse och temperatur när en råtta passerar i avloppet, vilket följs av att "ett spjut slås ner med stor kraft och bryter ryggen på råttan, ett mycket humant sätt att avliva en råtta", enligt Anticimex.
 17. Det finns också avlopp mitt i rummen som som läcker ut vatten på golvet när det spolas vatten genom handfaten.
 18. Hundratusentals svenskar som har enskilda avlopp med dålig rening bidrar till den fortsatta övergödningen.
 19. I gamla enskilda avlopp finns dock ingen sådan rening.
 20. Via nederbörd och avlopp spolas partiklarna ut i sjöar och hav.


Mer information om avlopp och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är kloak en synonym till avlopp. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.