avloppsvatten

Vi hittade en synonym till avloppsvatten. Ordet avloppsvatten är synonymt med spillvatten och kan beskrivas som ”vätskeformigt avfall som samlas upp från hushåll, industrier och annan mänsklig verksamhet”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av avloppsvatten samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till avloppsvatten?

 1. spillvatten

Vad är motsatsen till avloppsvatten?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till avloppsvatten.

Vad betyder avloppsvatten?

 1. vätskeformigt avfall som samlas upp från hushåll, industrier och annan mänsklig verksamhet

Hur böjs ordet avloppsvatten?

 1. avloppsvatten
 2. avloppsvattens
 3. avloppsvattnet
 4. avloppsvattnets

Hur kan ordet ordet avloppsvatten användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet avloppsvatten i svenska tidningar?

 1. Under våren uppstod en debatt efter att Danmark hade planer på att släppa ut 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten i Öresund, något som dock stoppades i sista stund efter hård kritik.
 2. Men hon betonar att silver inte kan brytas ned och att det är lättast att ta hand om föroreningarna där de uppkommer, snarare än när de har blandats med hela stadens avloppsvatten.
 3. Inför judarna känner han som inför avloppsvatten, eller nedpissade kläder, eller ruttet kött.
 4. Grannarna grävde och letade igenom avloppsvattnet för att hitta den försvunna ringen.
 5. Lustgasen kommer främst från jordbruket, då den bildas i marken, samt från förbränning av biomassa, biologisk behandling av avloppsvatten och till en liten del från sjukvården.
 6. Det sprids via avloppsvatten, dagvatten, snötippning och via atmosfären genom vattendragen till havet.
 7. – Det är fortfarande oklart om resistenta bakterier utvecklas i våra kommunala reningsverk eller om avloppsvattnet kanske ”bara” innehåller redan resistenta bakterier från vår avföring.
 8. Hålet skadade en lagringsplats för avloppsvatten som innehåller fosforgips, en lätt radioaktiv biprodukt vid framställning av gödningsmedel.
 9. Det kan också handla om att laga eller lägga nya avloppsrör så att avloppsvatten inte släpps ut i vårt vatten.
 10. Snart måste verket byggas ut – eller så får man hitta en annan lösning för Lunds avloppsvatten.
 11. Australien var bland de första att flytta in i OS–byn – och flyttade ut lika snabbt efter att ha mötts av gaslukt, läckande rör, avloppsvatten som rann längs väggarna och blottade elledningar.
 12. Vi vet att den inre skärgården är påverkad av hur hela Storstockholm släpper ut mycket av sitt avloppsvatten där.
 13. Världshälsoorganisationen (WHO) skriver att det är välkänt att ”obehandlat avloppsvatten” rinner rakt ut i havet.
 14. Befolkningen är hänvisad till brunnar där vattnet ofta är förorenat och blandat med avloppsvatten.
 15. Kärnreaktorn som alstrade el tog man med sig, men radioaktivt kylmedel, liksom 240000 liter avloppsvatten och 200000 liter dieselolja blev kvar.


Mer information om avloppsvatten och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är spillvatten en synonym till avloppsvatten. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.