avseende

Synonymer till avseende

avse, avseenden, beträffande, gälla, gällande, hänseende, mening, måtto

Motsatsord till avseende

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till avseende.

Vad betyder avseende?

 1. vikt, hänsyn
 2. hänseende
 3. uppmärksamhet, betydelse; intresse
 4. hänsyn, påseende, konsideration, betraktande
 5. förhållande, relation
 6. hänseende, vidkommande

I uttryck:

 1. i alla avseenden = på alla punkter
 2. med avseende på = beträffande

Exempel på hur avseende kan användas

 1. man ska inte fästa för stort avseende vid opinionssiffror

Exempel på hur avseende används i svenska tidningar

 1. Fram till början av 1900–talet var Sverige ett mycket ojämlikt land, ur flera avseenden mycket mer ojämlikt än andra europeiska samhällen, särskilt sett till den politiska dominans som adeln och fastighetsägare utövade över resten av samhället.
 2. Efter att ha tagit del av redovisningen har jag därför bett om en översyn av bedömningsgrunderna avseende insatsen kontaktperson.
 3. Utvärderingarna mätte bland annat aspekter som förmågan att skaffa vänner och upprätthålla vänskapen, självbehärskning – exempelvis avseende humöret, och förmågan att komma överens med människor som på något sätt avviker från normen.
 4. Har han rätt i att skylla planets problem på sig själv och den egna generationen? Filmen ”Zoo quest to Madagascar” från 1961 var före sin tid i många avseenden, inklusive avslöjandet av den skada som orsakats av klimatförändringar och avskogning.
 5. "Coronapandemins effekter är svårbedömda både avseende hyresgästers behov av eventuella hyreslättnader och påverkan på Atrium Ljungberg av eventuella konkurser och framför allt avseende hur lång tid coronapandemin kommer pågå", skriver bolaget.
 6. Men i Amerika var den döda i något avseende alltid medskyldig.
 7. Om vi mer blygsamt tänker oss 300 000 tester, redan det ett drömscenario med tanke på Sveriges kapacitet avseende personal, laboratorieutrustning, reagenser med mera.
 8. Riksdagen tillkännagav därför för regeringen senast i höstas att den måste skynda på arbetet med det civila försvaret och myndighetsföreträdare har riktat kritik mot regeringens arbete i detta avseende.
 9. Och i det avseendet har de andra partierna, utom i viss mån Sverigedemokraterna, egentligen ingen avvikande mening.
 10. – Utvecklingen har varit för långsam i det avseendet, säger han på söndagen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av avseende

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är avseenden en synonym till avseende. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.