avund

Avund är synonymt med avundsjuka och missunnsamhet och kan bland annat beskrivas som ”det att vara avundsjuk”. Ordet används i uttrycket ”är grön av avund” som betyder ”är tydligt avundsjuk”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av avund och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till avund

avundsjuka, missunnsamhet

Motsatsord till avund

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till avund.

Vad betyder avund?

 1. det att vara avundsjuk
 2. känslan av bitterhet, missunnsamhet, olust eller vrede mot annan person då man har begär för något som tillhör eller som är tillgängligt den andra personen

Hur används avund i uttryck?

 1. är grön av avund = är tydligt avundsjuk

Exempel på hur ordet avund kan användas

 1. hon såg med avund på kompisens märkeskläder
 2. hans flotta bil väckte avund bland kamraterna

Exempel på hur ordet avund används i svenska tidningar

 1. Det handlar om våra känslor, inte bara rädsla och glädje utan komplicerade mänskliga känslor som längtan, avund och ånger.
 2. Så kan vi lära oss tolerans i stället för fördömande, generositet i stället för avund, inse vikten av en anpassad rättvisestrategi i stället för en oreflekterad konformism och därmed äntligen förstå att jämlikhet också stavas olikhet.
 3. Hon letar, jämför sig och förtärs av våldsam avund.
 4. Knegarkonservatismen förbryllar, särskilt till vänster där den avfärdas som irrationell men samtidigt väcker svår avund.
 5. Samt känner avunden blossa upp.
 6. I målområdet efteråt stod en 20–åring från Sverige och sneglade med viss avund mot medaljörerna.
 7. De jag själv varit med om, på båda sidor om skranket, har varit sällsport fascinerande och laddade situationer med värdighet, ärlighet, avund och tillit – ja ibland hela människoliv – satta på spel.
 8. Här serveras fortfarande bland det bästa som stan har att erbjuda, och det med en spänst och smaksäkerhet som borde göra konkurrenterna gröna av avund.
 9. Min avund har inga gränser.
 10. När kom han in? Varifrån? Hur länge stannade han och när lämnade han? Andra branscher skulle bli gröna av avund på den relation medierna har med sina läsare och de räckvidder man når upp i.
 11. Denna framgångsmodell vill Muf nu rasera, trots att omvärlden ser på Sverige med avund.
 12. Freddie är ett oberäkneligt och lättantändligt knippe av aggressioner och drifter, avund och åtrå.
 13. – Jag tror att alla människor lider av hermafroditiskt avund, alltså både vagina– och penisavund, säger Peaches.
 14. Ändå står han i sin scenkonst på deras sida, pekar i denna uppsättning på hur de äldre utifrån borgerliga tabun, kvasireligiösa normer och ren avund kväver livslusten hos de unga.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till avund är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är avundsjuka en synonym till avund. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.