bångstyrig

Synonymer till bångstyrig

besvärlig, bråkig, envis, hårdnackad, istadig, motsträvig, omedgörlig, oregerlig, oresonlig, orubblig, stökig, svårkontrollerad, tjurskalle, trotsig, vild

Motsatsord till bångstyrig

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bångstyrig.

Vad betyder bångstyrig?

 1. bråkig, besvärlig
 2. (om varelse, t.ex. en elev, en häst; även utvidgat, t.ex. om en bil) svår att få bukt med, svår att kontrollera

Exempel på hur bångstyrig kan användas

 1. bångstyriga barn
 2. hästen var bångstyrig och ryckte i tömmarna

Exempel på hur bångstyrig används i svenska tidningar

 1. Höga temperaturer och hårda vindar i kombination med låg luftfuktighet tände gnistan som nu utvecklats till en bångstyrig brand.
 2. Det är en mycket bångstyrig man som Liljestrand porträtterar i sin biografi.
 3. Hennes goda humör och snabba tanke var stora tillgångar i ett bångstyrigt gäng som skulle åstadkomma en ny typ av läsning i tidningen.
 4. Vinden har varit bångstyrig i OS–staden och flera alpina grenar har tvingats ställa in.
 5. Efter sex år bemästrar jag tekniken ganska bra men papper är bångstyrigt, det har en egen agenda!.
 6. Där flödar video utan problem, medan en bångstyrig filmtjänst utomlands blir knappt användbar, även om den inte skulle vara direkt blockerad.
 7. Att elever som börjar åk 1 är lite bångstyriga kanske jag kan hålla med om men att de går in och ut ur klassrummet som de vill, stirrar eller pratar i mobilen, tar rast innan lektionen är slut eller tjafsar med mig är ingen bild jag känner igen.
 8. Det är som ett bångstyrigt barn.
 9. De har tidigare givit ut romanen ”Alruna” från 1911, och nu den här bångstyriga lilla saken med ett initierat efterord av John Hirschhorn–Smith, för oss som bara inte kan låta bli att vilja veta mer.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bångstyrig

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är envis en synonym till bångstyrig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.