Synonymer till beakta

Vi känner till 10 synonymer till beakta. Ordet beakta är en synonym till ha i åtanke och observera och kan bland annat beskrivas som ”tar hänsyn till, tänker på”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av beakta samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till beakta

Följande ord betyder ungefär det samma som ordet beakta och kan ofta användas istället.

 1. erinra
 2. förmärka
 3. ha i åtanke
 4. iaktta
 5. observera
 6. se
 7. ta hänsyn
 8. ta hänsyn till
 9. uppmärksamma
 10. överväga

Vilka ord betyder nästan samma sak som beakta?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till beakta. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. komma ihåg
 2. åskåda
 3. titta

Vad är motsatsen till beakta?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till beakta.

Vad betyder beakta?

 1. tar hänsyn till, tänker på
 2. vara medveten om och ta hänsyn till; ta med i beräkningen

Hur kan ordet beakta användas?

Följande exempelmeningar visar hur beakta kan användas.

 1. man måste beakta att brottslingarna var mycket unga

Hur används ordet beakta i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet beakta används i vanlig text.

 1. – De har varit anställda i förbundet under de tre senaste åren och det ska vi beakta, säger Ingmar Alm, ordförande i valberedningen.
 2. Den statliga utredningen som nu tillsätts ska beakta Diggs slutsatser och rekommendationer samt komplettera med de rättsliga förutsättningarna, enligt finansdepartementet.
 3. I stället anser man att ett kommissionsbeslut från 2015 byggt på en felaktig analys "utan att beakta särskilda bestämmelser".
 4. Swedish Match är ett väldigt bra bolag med bra produkter, det finns ingen tvekan, men det är också beaktat i vårt erbjudande.
 5. Detta måste beaktas av SFEPs medlemmar vid frågor från allmänheten om hymenplastik.
 6. Blockkedjetekniken håller även på att förändra musik– och spelbranschen samt delar av konstvärlden i grunden, vilket den ny kulturministern måste beakta.
 7. I skollagen står att det ska ”särskilt beaktas” – en formulering som de menar lämnar ett stort tolkningsutrymme.
 8. Men måste samtidigt beakta lagkravet på sund amorteringskultur och motverka hög skuldsättning, enligt FI.
 9. – Regeringen har i sitt beslut varken nämnt eller beaktat att samerna som urfolk har grundlagsskyddade rättigheter både i grundlagen och enligt internationell rätt, säger advokat Lisa Länta till Dagens Nyheter.
 10. Däremot finns det flera faktorer att beakta innan man kan tala om en ensidig och generell brist på ingenjörsutbildade.
 11. – Det ter sig som stora volymer när man räknar ihop det, men vi får ju beakta att vi ligger på över 15 miljoner givna doser och utifrån det så är svinnet väldigt litet, säger hon.
 12. Både Finlands inbördeskrig och händelserna på Åland måste beaktas med den större storpolitiska konfliktens perspektiv.
 13. Vid prövning av skyddsskäl ska det beaktas om personen tillhör en särskilt utsatt grupp eller har en särskild riskprofil.
 14. Det är därför viktigt att dessa utsläpp beaktas vid dispens– och tillståndsärenden som rör skador på ålgräs, säger Peter Moskes som är huvudförfattare av studien i ett pressmeddelande.
 15. Och enligt domarna framgår det inte tillräckligt tydligt hur kommunerna beaktat barnens bästa inför sina beslut.
 16. ”Förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige”, skriver Ulrika Melin i ett pressmeddelande.
 17. Under slutpläderingen framförde Righammar att mammans inledande förhör inte bör beaktas över huvud taget, med hänvisning till mammans psykiska ohälsa.
 18. Han menar att barn inte drabbas av covid–19 på samma sätt som vuxna, och att man måste beakta eventuella biverkningar innan man förordar allmän vaccination av barn.
 19. Och vi har haft lagändringar både 1997 och 2002 som skulle ha skärpt hyresgästers ställning vid omfattande renoveringar, där boendekostnaden skulle ha blivit en faktor att beakta, men det har inte ändrat praxis hos hyresnämnderna.
 20. – att internationell adoption är för barnets bästa, efter det att möjligheten att placera barnet inom ursprungsstaten har beaktats.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ha i åtanke en synonym till beakta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på beakta

Bild till ordet beakta

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet beakta.

Bild med texten beakta