beaktansvärd

Synonymer till beaktansvärd

ansenlig, avsevärd, tänkvärd, viktig

Motsatsord till beaktansvärd

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till beaktansvärd.

Vad betyder beaktansvärd?

  1. värd att beaktas
  2. (överfört) av stor mängd eller omfattning

Exempel på hur beaktansvärd används i svenska tidningar

  1. Tingsrätten delar Rättsmedicinalverkets bedömning att risken är låg för att mannen ska återfalla i brottslighet och gör bedömningen att det inte föreligger en konkret och beaktansvärd risk för att han ska återfalla i brottslighet av allvarligt slag”.
  2. Dock säger ordningslagen att man ska ”göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.
  3. Enligt tingsrätten finns inte längre en "konkret och beaktansvärd risk att mannen återfaller i brottslighet av allvarligt slag".
  4. Lagen slår fast att den gäller vid ”beaktansvärd risk” för smitta.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av beaktansvärd

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är viktig en synonym till beaktansvärd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.