bedömer

Synonymer till bedömer

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till bedömer.

Motsatsord till bedömer

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bedömer.

Vad betyder bedömer?

 1. uttalar sig om någots kvalitet, värderar

Exempel på hur bedömer kan användas

 1. de bedömde uppsatsen tillsammans
 2. han bedömde läget som hopplöst

Exempel på hur bedömer används i svenska tidningar

 1. Men den utredningen är nerlagd eftersom det inte bedöms ha varit fara för liv och egendom.
 2. Precis som programmet tar upp måste konsumenter hela tiden bedöma vad som är värt att lägga tid och resurser på.
 3. Enligt uppgift till TT från flera håll bedöms en stor del av avgörandet ligga i Centerpartiets händer.
 4. – När man bedömer hennes trovärdighet tittar man på flera olika parametrar, bland annan huruvida det finns någon anledning att ljuga, och om det finns avvikelser i förhållande till tidigare berättelser, eller vittnesmålen.
 5. Det är förstås vanskligt att bedöma ”Vikingarna från Helgeland” efter bara ett avsnitt, men premiären får ändå gälla som en avsiktsförklaring.
 6. Han bedömer att omkring 5.
 7. – Jag tror att jag blivit annorlunda bedömd om jag hade varit man.
 8. – Jag bedömer att risken för att bevis skulle kunna undanröjas inte är så stor att det uppväger det men det innebär att sitta fortsatt frihetsberövad, säger kammaråklagare Lars Magnusson.
 9. – Det sprang och haltade inte eller så, så utefter vad vi kunde bedöma så var den inte skadad alls, säger Mikael Andersson.
 10. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bedömer

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.