bedömning

Bedömning är synonymt med betyg och klassificering och kan bland annat beskrivas som ”värdering”. Ordet används i uttrycket ”det undandrar sig min bedömning” som betyder ”det kan jag inte bedöma”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bedömning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till bedömning

betyg, evaluering, gärning, klander, klassificering, komplimang, kritik, omdöme, recension, skattning, utlåtande, utvärdering, vitsord, värdering

Motsatsord till bedömning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bedömning.

Vad betyder bedömning?

 1. värdering
 2. det att bedöma något, eller resultatet av en sådan aktivitet

Hur används bedömning i uttryck?

 1. det undandrar sig min bedömning = det kan jag inte bedöma

Böjningar av bedömning

 1. bedömning
 2. bedömningar
 3. bedömningarna
 4. bedömningarnas
 5. bedömningars
 6. bedömningen
 7. bedömningens
 8. bedömnings

Exempel på hur ordet bedömning kan användas

 1. hans bedömning var att chanserna var små

Exempel på hur ordet bedömning används i svenska tidningar

 1. – För att jag ska väcka åtal måste det finnas tillräckliga skäl och det är den bedömningen jag gör, att bevisningen räcker.
 2. Den bedömningen gör fastighetsjätten Vasakronans vd Johanna Skogestig.
 3. – Marknaden gör bedömningen att de här bolagen kan ha en vinstutveckling som rättfärdigar kurser på de här nivåerna, säger Sjunde AP–fondens vd Richard Gröttheim.
 4. – Vår bedömning är att tillsammans med att vi nu tar en paus i indexeringen, så blir det bara marginella prisförändringar, säger Per Bolund.
 5. Oftast får en mindre erfaren läkare göra den första bedömningen, medan en mer senior läkare gör den andra.
 6. Utifrån benplåtarnas storlek och antal har man gjort flera bedömningar, och landat i att det handlar om en fisk som var mellan en och två meter lång.
 7. – Finländska förbundet har gjort bedömningen att i Finnkampen har inte alla deltagare den mån av yrkesutövningsprincip.
 8. Vissa bedömningar visade på en större frånvaro inledningsvis, men det minskade över tid.
 9. En aktuell granskning vi har låtit genomföra visar med stor tydlighet att andra EU–länder inte alls gör samma bedömning.
 10. Och vi mäter den effekten för att göra en bedömning om vi tycker att det här är något som man ska använda som folkhälsoskydd.
 11. – Det var bedömningen man gjorde då, säger områdeschefen och uppger att det fanns en del omständigheter i fallet som kan förklara, om än inte bortförklara det som skett.
 12. Fas 3–studien i Filippinerna kommer att pågå från oktober till mars, efter att en expertpanel under september färdigställt sin bedömning av fas 1– och fas 2–studierna som Ryssland har gjort, uppger talespersonen.
 13. Vi har redan fått fram uppgifter som enligt min bedömning kan ligga till grund för en åtalsanmälan, säger Fredrik Ustrup, tillförordnad enhetschef på Djurenheten, i pressmeddelandet.
 14. Lorens van Dam, kemist på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger att det är svårt att göra en helt säker bedömning om hur stor risken är för att det skulle kunna ske en olycka av liknande typ i Sverige.
 15. – Det är UHR tillsammans med lärosätena som ska göra bedömningen och ta beslutet.
 16. En bedömning av en övertagen it–avdelnings anpassning till verksamhetens strategi och mål är första steget mot att rehabilitera den.
 17. Många av dem föreställer skepp, som man trott kom från trakten, men forskare vid Göteborgs universitet gör nu bedömningen att det även handlar om fartyg som kom med metall från Medelhavet.
 18. Men inte när det gäller grundresonemanget, den säkerhetspolitiska bedömningen.
 19. Tamsons språk och förslag är ideologisk projektion snarare än en objektiv bedömning.
 20. UD gör en samlad bedömning av vilka reserekommendationer som ska gälla var fjortonde dag, men beslut kan ändras snabbt om länder kommer med lättnader eller begränsningar av rörelsefriheten.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till bedömning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är betyg en synonym till bedömning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.