bedömning

Synonymer till bedömning

betyg, evaluering, gärning, klander, klassificering, komplimang, kritik, omdöme, recension, skattning, utlåtande, utvärdering, vitsord

Motsatsord till bedömning

Det saknas motsatsord.

Vad betyder bedömning?

 1. värdering
 2. det att bedöma något, eller resultatet av en sådan aktivitet

I uttryck:

 1. det undandrar sig min bedömning = det kan jag inte bedöma

Exempel på hur bedömning kan användas

 1. hans bedömning var att chanserna var små

Exempel på hur bedömning används i svenska tidningar

 1. Som Resumé har kunnat visa i vår granskning skedde Peters självmord som följs av en arbetsskada, enligt Försäkringskassans bedömning.
 2. Till slut måste vi, tillsammans med den part som vi diskuterar med, Fotbollförbundet i det här fallet, göra den samlade bedömningen.
 3. Företrädare för den regionala domstolen gjorde bedömningen att besked om eventuell utlämning till Spanien kommer först efter påsk.
 4. Till en kör av klädsamma protester från statsministern och andra ledande politiker följer LSS–utredningen regeringens direktiv och levererar förslag efter förslag som bygger på gammaldags sorterande och bedömningar av människor.
 5. Hittills rör det sig om under 100 cellprovsvar där Sahlgrenskas bedömning inte stämmer överens med den externa leverantörens.
 6. – Vi har gjort en bedömning i alla våra lokalorganisationer och enats om att i dagsläget tänker vi inte vidta några stridsåtgärder, säger Erik Helgeson.
 7. Enligt sjukhuset handlar det i dagsläget om färre än 100 provsvar där Sahlgrenska bedömning inte överensstämmer med leverantörens.
 8. När frågan om böneutrop ska tillåtas eller ej ska bedömningen utgå från gällande svensk rätt såsom miljöbalkens regler om störande ljud.
 9. Den gav utrymme för bedömningen att mannen kan ha dött utan att någon annan var inblandad, säger justitiesekreterare Pernilla Svärd vid Högsta domstolen till TT.
 10. Men den här gången bifogades också en film och bilder från en rekonstruktion som ”ger ett betydligt större utrymme för bedömningen att 70–åringen kan ha drunknat utan att någon annan person har varit inblandad”, skriver Högsta domstolen.
 11. Skatteverket gör bedömningen att det beror på att 2,3 miljoner personer hade möjlighet att se sin deklaration i den pdf som kom i deras digitala brevlådor i början av mars.
 12. Gränspolisen gör bedömningen att åtminstone 800 platser behövs, och att det behovet dessutom kommer att öka.
 13. Samtidigt upprepar bolaget sin bedömning att oljeproduktionen under 2018 kommer att ta ordentlig fart.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är decharge en synonym till ansvarsfrihet?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bedömning

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är betyg en synonym till bedömning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.