bedriva

Synonymer till bedriva

driva, göra, idka, praktisera, utöva

Motsatsord till bedriva

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bedriva.

Vad betyder bedriva?

 1. utöva, idka

Exempel på hur bedriva används i svenska tidningar

 1. Han bedrev också en enskild firma.
 2. Regeringen anklagades för populism och för att bedriva en verkningslös symbolpolitik som leder till att muslimska flickor får sämre tillgång till utbildning.
 3. Vi kämpar för att minska ojämlikheten i vården och bedriver opinionsbildning och ger ut en tidning, ordnar seminarier, resor och evenemang.
 4. Detta bestrids av Jan Guillou som i en skrivelse till myndigheten uppger att han bedriver författarverksamhet i bolagets författarverkstad mellan januari och juni.
 5. Är det här ett patientsäkert sätt att bedriva sjukvård?.
 6. Men Kiernan menar att polisen har en bra bild över vilka som är aktuella i de olika konstellationerna och bedriver ett långsiktigt arbete mot dem.
 7. – Tidigare hade vi ett laglöst land med ett stort antal spelbolag som bedrev verksamhet mot svenska konsumenter på en av de mest riskfyllda marknaderna, utan att vi hade på plats en lagstiftning som skyddade dem.
 8. Polisen, Säpo, Kustbevakningen och Tullverket får efter årsskiftet bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.
 9. Offentlig verksamhet ska vara enkelt, avskalat och tråkigt och ska helt enkelt tillgodose de välfärdsbehov som finns och inte bedriva företag med verksamheter som marknaden bäst kan sköta.
 10. – Vi måste ha ett utjämningssystem som utjämnar ordentligt så att kommunerna kan erbjuda samma grad av service med samma skatt, att förutsättningarna för att bedriva välfärd är lika från grunden.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bedriva

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är driva en synonym till bedriva. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.