bedriver

Bedriver kan beskrivas som ”ägnar sig åt, sysslar med”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bedriver och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till bedriver

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till bedriver.

Motsatsord till bedriver

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bedriver.

Vad betyder bedriver?

 1. ägnar sig åt, sysslar med

Böjningar av bedriver

 1. bedrev
 2. bedrevs
 3. bedriv
 4. bedriva
 5. bedriven
 6. bedrivens
 7. bedriver
 8. bedrivit
 9. bedrivits
 10. bedrivs

Exempel på hur ordet bedriver kan användas

 1. hon bedriver studier i Lund

Exempel på hur ordet bedriver används i svenska tidningar

 1. – Det går inte att bedriva några som helst it–projekt idag utan att säkerhetsfrågan är central.
 2. Miljövänlighet, och betoning på hur datacenterverksamhet bedrivs, blir ett allt viktigare säljargument.
 3. Vid mötena har främst de tre public service–bolagens strategienheter deltagit, som bedriver lobbyism och sköter större delen av kontakten med regeringen och myndigheter.
 4. Växter och djur trivs – det känns verkligen häftigt! Och att få dela det med fler, som får fördjupad förståelse för hur man bedriver ett klimatanpassat kolinlagrande jordbruk, det är en verklig tillfredsställelse.
 5. Tillsammans med den före detta fotbollspelare Fredrik Björck bedriver hon i dag föreläsningsprojektet ”Inte min match” för att på olika sätt informera alltifrån företag till föreningar.
 6. För att vända det kraftiga bnp–raset vill hon bedriva en ekonomisk politik som stöttar återhämtningen.
 7. ”Det är inte rimligt att skolor fått bedriva verksamhet under lång tid trots återkommande och allvarliga brister.
 8. Från Skolinspektionens håll pågår utredningar om hur skolan bedriver sin undervisning, men man kände inte till rektorns engagemang i Somalias politik.
 9. Nu till hösten får högskolor, universitet och gymnasieskolor återgå till traditionell undervisning efter en vårtermin som i stora delar bedrivits på distans på grund av coronapandemin.
 10. Totalt beräknas den få en installerad effekt om mellan 1 200 och 1 500 MW, men arbetet bedrivs i tre faser.
 11. Inom forskningen så bedrivs många aktiviteter för att säkra matproduktionen och göra den både hälsosammare och mer miljösmart.
 12. Många lärare saknar även digital kompetens för att kunna bedriva distansundervisning.
 13. Skolpolitiken som bedrivs just nu visar också på en kris, en kris som drabbar våra barn nu men vårt samhälle på sikt.
 14. Men eftersom de är fridlysta krävs det ett särskilt tillstånd från markägaren för att bedriva skyddsjakt.
 15. – Det är inte lätt att bedriva traumabehandling på distans, det är jobbigt som det är ändå.
 16. Genom Australian Institute of Sport (AIS) bedrivs forskning som både nationella och internationella elitgångare har fått möjlighet att delta i.
 17. Inom denna grupp bedrivs forskning kring bland annat human lean, som har sitt ursprung i Toyotas produktionssystem.
 18. En majoritet av utbildningarna och forskningen bedrivs vid Ljungbyheds flygplats, beläget i Klippans kommun.
 19. Att komma åt rasism och andra problem inom poliskårerna i USA är dock utmanande, eftersom det mesta polisarbetet (vid sidan av federala FBI) bedrivs på lokal nivå.
 20. Domstolen konstaterar helt riktigt att tanken med systemet är att EU–länderna inte ska bedriva någon nationell klimatpolitik på de områdena.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till bedriver är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.