befogad

Befogad är synonymt med berättigad och rättmätig och kan bland annat beskrivas som ”(om sak) som det finns fog eller skäl för”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av befogad och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till befogad

behörig, berättigad, rimlig, rättmätig, sann, vederbörlig, välgrundad

Motsatsord till befogad

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till befogad.

Vad betyder befogad?

 1. berättigad
 2. (om sak) som det finns fog eller skäl för
 3. (om person, organisation e.d.) som har (laglig) rätt eller behörighet att göra något

Böjningar av befogad

 1. befogad
 2. befogade
 3. befogat

Exempel på hur ordet befogad kan användas

 1. kritiken mot regeringen var befogad

Exempel på hur ordet befogad används i svenska tidningar

 1. Nu är ju även det komponerat, men även om uppläxningarna av manligheten är befogade och skarpa så blir det i perioder för docerande.
 2. Strömmer anser att det kan vara befogat att införa särskilda majoritetskrav för besluten eller att mellanliggande val alltid ska vara ordinarie val.
 3. Som du ser i befogad fil har tema cancer en tilldelning av operationskapacitet vecka 36–52 i Huddinge på 54 procent och i Solna på 59 procent.
 4. I den mån som besparingar kan anses vara befogade så bör de uppmuntras och fusk ska självklart bekämpas.
 5. En befogad medaljhybris inför OS–debutanten som inte har något annat än guld i sikte.
 6. Majoriteten anser det helt befogat att ändra grundlagen samt att införa de två brotten utlandsspioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift i brottsbalken.
 7. Domstolen anser att det inte har förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning att förbudet är befogat.
 8. – Att man känner skuld när det är befogat är alltså inte sjukt, men känner man samma sak när det inte är befogat, och man känner överdrivna skuldkänslor och att man är värdelös, är det inte bra, säger Peter Carlbring.
 9. Björn Bernhardson tycker att förstaplatsen är befogad.
 10. Därför skulle de aktuella åtgärderna vara befogade, resonerar polisen.
 11. Den osäkerhet som vi upplever gällande klimatförändringar, utvecklingen i Mellanöstern, Ryssland och Nordkorea i relation till Trumps oberäknelighet är sannerligen befogad.
 12. Slutsatsen blev att kikhostevaccin var farligt för småbarn men när vaccinet testades i Sverige under 1990–talet visade det sig att oron inte var befogad.
 13. Liverpool är befogad favorit i derbyt.
 14. Ökad, snarare än minskad, gränskontroll är befogad när det gäller både Rumänien och Bulgarien.
 15. Det finns kanske en befogad skepticism också, säger Cohen.
 16. Men ingen av dessa intellektuella som jag såg upp till, och som jag hade hoppats skulle visa mig vägen genom ett tänkande och skrivande liv, tycktes villiga att bekräfta att min bestörtning var befogad.
 17. Fungerar hemförsäkringens överfallsdel bättre än rättssystemet? Är anhöriga och organisationer skyddet för våldtagna kvinnor när gärningsmän går fria? Rättsväsendets impotens och sveket mot våldtäktsoffren gör frågorna befogade.
 18. Den krypande känslan av obehag ersätts efter hand av ren skräck och fullt befogad paranoia.
 19. I värsta fall kan det öppna för det skred av uråldrigt kvinnohat som ligger latent under Hillary Clintons – ofta befogade – impopularitet som politiker.
 20. Egentligen vore det befogat med en allmän översyn av medelstilldelning, universitetslärarnas arbetsvillkor och undervisningens organisation.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till befogad är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är berättigad en synonym till befogad. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.