befolkad

Befolkad är synonymt med bebodd och kan beskrivas som ”(om område) som innehåller invånare”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av befolkad och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till befolkad

bebodd

Motsatsord till befolkad

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till befolkad.

Vad betyder befolkad?

 1. (om område) som innehåller invånare

Böjningar av befolkad

 1. befolkad
 2. befolkade
 3. befolkat

Exempel på hur ordet befolkad kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet befolkad används i svenska tidningar

 1. Några av de större, som dragit igenom i befolkade områden, sprids inte lika snabbt och vi har börjat säkra vissa begränsningslinjer, säger Jim Gersbach vid Oregons skogsmyndighet.
 2. Tekniken tog alltså ett geografiskt jättekliv från Danmark till den skogiga och sparsamt befolkade buffertzonen mellan Sverige och Norge.
 3. Dödssiffran hade kunnat vara betydligt högre om det inte vore för att byggnaden var mindre befolkad än vanligt på grund av sommarsemestern.
 4. Det är ju Sveriges näst mest befolkade hållplats efter Stockholms central och bland annat tar det ju tre år innan de nyplanerade träden slår rot ordentligt, säger Johan Blomqvist.
 5. – De finns de som säger att Idlib är en plats befolkad av terrorister.
 6. Idlib är det sista större rebellkontrollerade territoriet, befolkat av runt tre miljoner civila.
 7. Den digitala sårbarheten har skapat en marknad för illegala intrång befolkad av nya aktörer som arbetar utifrån vitt skilda bevekelsegrunder.
 8. Vem skulle vilja inta vårt land? Ett land befolkat med feminister, hbtq–aktivister, där inga pengar går att använda i handeln och med en polsk riksdag som styr landet? Men han sa också något annat.
 9. På de vanligen så tätt befolkade trottoarerna är det ovanligt folktomt, många restauranger och affärer har stängt.
 10. Storbritanniens växande massa av autodidakter ur arbetarklassen eller provinsernas kulturfattigdom fann också en väg in i en ny värld befolkad av mods.
 11. Filmen är befolkad av original i färgstarka kläder.
 12. Laget ligger på åttonde plats i Premier League och förlorade på torsdagskvällen med 1–2 mot Eintracht Frankfurt i Europa League inför glest befolkade läktare på hemmaplan.
 13. – Lätta på gasen, ni är faktiskt i en befolkad by.
 14. Det skulle äntligen förvandla denna stenöken och otrygga plats oftast befolkad av narkotikalangare och kriminella till en trygg och behaglig plats att vara på, levande med folk som sitter och äter och samtalar.
 15. Eftersom kängurujakten äger rum i glest befolkade områden är tvångsåtgärder för humanare slakt inget meningsfullt alternativ.
 16. Lejonen befolkade tidigare stora delar av Sydvästasien, men har sedan dess försvunnit från alla platser förutom Girs nationalpark i Gujarat.
 17. Det komplexa landet vid Medelhavet med en nutidshistoria full av svåra politiska skeden, hackande ekonomi, hög arbetslöshet och med en aktiv maffia i de södra regionerna, men befolkat av trotsigt livsbejakande människor, har fascinerat honom länge.
 18. Alla parter ska även "omedelbart lyfta belägringarna i befolkade områden" och "sluta beröva civila på mat och medicin som är nödvändigt för deras överlevnad".
 19. Det är en rikt befolkad roman – polyfon eller kollektivistisk skulle man kunna kalla den – som utspelar sig på en geografiskt och historiskt obestämbar plats med utspridda lantegendomar och skogspartier.
 20. – Men det är naturligtvis så att om det sker även ett större skalv i ett mindre befolkat område så märks det mindre, säger han.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till befolkad är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bebodd en synonym till befolkad. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.