befolkning

Synonymer till befolkning

folk, invånare, population

Motsatsord till befolkning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till befolkning.

Vad betyder befolkning?

 1. folk, invånare
 2. människorna som bor innanför en politisk eller geografisk gräns

Exempel på hur befolkning kan användas

 1. Sveriges befolkning uppgår till cirka 9 miljoner

Exempel på hur befolkning används i svenska tidningar

 1. I  praktiken var dock oftast den reella tillgången till egendom begränsad till en mycket liten del av befolkningen.
 2. I Storbritannien visar statistik från ONS, landets motsvarighet till SCB, att dödstalen för anställda i hemtjänst och äldreomsorg är dubbelt så höga som för resten av befolkningen.
 3. Det är en stor befolkning på kanske 25 000 människor som ständigt hotas att fördrivas av exploatörer.
 4. Bland befolkningen i övrigt är det en liten smitta, dessutom är det väldigt regionalt, säger Ann Linde.
 5. Forskarna har gjort olika simuleringar baserat på vad som är känt om det nya coronaviruset, och i alla scenarier hade klimatet betydelse först när stora andelar av världens befolkning var immuna eller resistenta mot viruset.
 6. ”Vi har provtagit ett stort antal medarbetare med olika arbetsuppgifter, såväl patientnära som inte patientnära, och har därmed fått en uppfattning om smittans utbredning i Stockholms arbetande befolkning.
 7. Brasilien har beslutat att betala ut en basinkomst på 1 160 kronor per månad till 60 miljoner invånare, en fjärdedel av befolkningen, under tre månader.
 8. "Varje distrikt bör planera och förbereda för att genomföra nukleinsyratest på hela befolkningen inom tio dagar", heter det i påbudet från stadsledningen.
 9. I helgen visade nya beräkningar att bara 40 procent av befolkningen behöver ha drabbats av coronaviruset för att en flockimmunitet ska uppstå.
 10. Totalt skulle det innebära att omkring 70 miljoner mexikaner, 56 procent av befolkningen, inte tjänar tillräckligt för att täcka sina grundläggande behov.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av befolkning

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är invånare en synonym till befolkning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.