befolkning

Befolkning är synonymt med invånare och population och kan bland annat beskrivas som ”folk, invånare”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av befolkning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till befolkning

folk, invånare, population

Motsatsord till befolkning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till befolkning.

Vad betyder befolkning?

 1. folk, invånare
 2. människorna som bor innanför en politisk eller geografisk gräns

Böjningar av befolkning

 1. befolkning
 2. befolkningar
 3. befolkningarna
 4. befolkningarnas
 5. befolkningars
 6. befolkningen
 7. befolkningens
 8. befolknings

Exempel på hur ordet befolkning kan användas

 1. Sveriges befolkning uppgår till cirka 9 miljoner

Exempel på hur ordet befolkning används i svenska tidningar

 1. Enligt Michael Mosley finns det studier som visar att drygt 30 procent av den svenska befolkningen lider av insomnia, sömnlöshet.
 2. I rapporten stod det bland annat att läsningen minskat med en tiondel i befolkningen de senaste 25 åren – särskilt bland barn och unga.
 3. Agoritsa Baka uppmanar medlemsländerna att fortsätta satsa på smittspårningen, ge stöd för testning och förbereda sjukvården för ökat tryck och skydda sårbar befolkning.
 4. Fortfarande är 96 procent av landets chefer vita, trots att svarta och bruna utgör 56 procent av befolkningen.
 5. Det sker nu i nordvästra England och premiärminister Boris Johnson deklarerade på tisdagseftermiddagen att befolkningen i bland annat Manchester inte får träffa personer utanför det egna hushållet och att pubar och restauranger måste stänga tidigt.
 6. Om hela världen såg ut som Sverige skulle det krävas fyra planeter till för att försörja världens befolkning.
 7. Han specificerade då inte om det kommer vara obligatoriskt för befolkningen att ta testet.
 8. – Stora ekonomiska förändringar leder till stora förändringar i befolkningen.
 9. Omkring hälften av befolkningen är under 25 år.
 10. Tillväxtprognosen motiveras med att länder som Indien och Kina under de kommande 25 åren kommer att ha en växande befolkning och en hög ekonomisk tillväxt, vilket leder till ett ökat energibehov.
 11. Kostnaderna är höga och kommer att växa i takt med att befolkningen åldras.
 12. Han talar om en överhängande risk för att högerextrema inom kort, och med regeringens och majoritetsbefolkningens gillande, ska börja rikta dödligt våld mot landets judiska befolkning.
 13. Forskarna uppskattar att om Spacex implementerar deras lösning skulle de kunna täcka 99,8 procent av världens befolkning.
 14. Han kan få andra att lyssna i kraft av att han är välkänd för en stor del av befolkningen.
 15. Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz varnar för att landet är på väg in i en ny fas i coronapandemin, och uppmanar befolkningen att hålla sig till restriktionerna.
 16. Trots den platta coronakurvan i Skåne, som Hulthén delvis säger kan bero på Malmös relativt unga befolkning, så är ”danska politiker kritiska till vår hantering”.
 17. – Man skulle inte tro att det var en stark rörelse, de är ju betydligt mindre än en promille av befolkningen, men denna lilla grupp är utomordentligt beslutsam, välartikulerad och har hittat ett sätt att förfölja människor på ett skräckinjagande sätt.
 18. Så mycket är klart, att under denna virusattack, så är det definitivt inte mer marknad som befolkningarna ropat på.
 19. Men eftersom cirka 15 procent av Sveriges befolkning har ett BMI på över 30 skulle riskgruppen bli för stor.
 20. Projektet är tänkt som ett alternativ till att använda bekämpningsmedel för att kontrollera befolkningen av Aede aegypti, mer känd som Gulafebernmyggan.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till befolkning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är invånare en synonym till befolkning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.