Synonymer till begrepp

Vi känner till 8 synonymer till begrepp. Ordet begrepp är en synonym till term och egenskap och kan bland annat beskrivas som ”föreställning, uppfattning”. Ordet används i uttrycket ”står i begrepp att göra något” som betyder ”har just för avsikt att göra något”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av begrepp samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till begrepp

 1. egenskap
 2. idé
 3. kategori
 4. kvantitet
 5. lag
 6. regel
 7. teori
 8. term

Vad är motsatsen till begrepp?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till begrepp.

Vad betyder begrepp?

 1. föreställning, uppfattning
 2. en mental konstruktion som används för att förstå eller beskriva omvärlden
 3. förmågan att begripa

Hur används ordet begrepp i uttryck?

 1. står i begrepp att göra något = har just för avsikt att göra något

Hur böjs begrepp?

 1. begrepp
 2. begreppen
 3. begreppens
 4. begreppet
 5. begreppets
 6. begrepps

Hur kan ordet begrepp användas?

Följande exempelmeningar visar hur begrepp kan användas.

 1. det finns olika tolkningar av begreppet "moral"
 2. Jag har inget begrepp om vad boken handlar om!

Hur används ordet begrepp i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet begrepp används i vanlig text.

 1. Det kravet hängde nog samman med att den då stod i begrepp att avskaffas för deras bättre bemedlade jämnåriga i real­skolorna och läroverken.
 2. – Men också begreppet ”lapp ska lapp vara”, som blev ett framgångsrikt politiskt slagord, men det gällde inte alla samer utan bara renskötande fjällsamer, medan de renskötande skogssamerna drevs i exakt motsatt politik.
 3. Filantropi betyder rent bokstavligt ”människokärlek”, men det finns ett flertal definitioner av det moderna begreppet.
 4. Under begreppet forskningsinfrastruktur samlas alla verktyg och resurser som är nödvändiga för att bedriva forskning.
 5. – Vi är inte där än, där vi kan avskaffa begreppen man och kvinna, säger hon.
 6. Han förklarar att begreppet förlustaversion innebär att vi avskyr en förlust mer än vi gläds över en vinst.
 7. Men det är trots allt överraskande att upptäcka att föräldrakärlek som begrepp och som en avgörande faktor för barns utveckling kom in i den moderna psykologin först i början av 1960–talet.
 8. – Det finns alltid en risk att moderna begrepp blir ”buzz–words” som man gärna svänger sig med, men inte har full koll på.
 9. ”Det ekosystemen levererar till nytta för oss människor kallas med ett gemensamt begrepp för ekosystemtjänster.
 10. Begreppet egenskap hänger ihop med begreppet förklarande variabel, som används i statistiska metoder som linjär regression.
 11. En gemensam nomenklatur för grundläggande begrepp saknas och det görs tidsödande utredningar av begrepp inom informationshantering.
 12. Kommer företag som utvecklar och tillverkar teknik på det här området – och som tidigare använt begreppet ai i sin marknadsföring – kunna hävda att de i själva verket inte alls sysslar med artificiell intelligens och därför ska undantas från reglerna?.
 13. Här hittar Enström en glidning mellan begreppen, som klargör snarare än relativiserar.
 14. Shooting Brake är ett begrepp som lånats från de gamla hästdroskor som i slutet av 1800–talet transporterade överklassens jaktsällskap ut till sina jaktmarker.
 15. Eller att jag borde reda ut skillnaden mellan ”assisterad dödshjälp” och ”eutanasi” och alla andra begrepp som florerar i debatten om dödshjälp.
 16. I stället kommer Waymo att hålla sig till begreppet ”autonoma” fordon och ”fullt automatiserad körning” och de påstår att det kan rädda liv.
 17. Inringarna är alltid anonym men om det uppstår en situation där någon våldsutövare står i begrepp att begå ett svårt våldsbrott har telefonrådgivarna möjlighet ringa polisen.
 18. Han förebrår mig för att omdefiniera religionsbegreppet till oigenkännlighet, för att senare kritisera mig för att inte definiera begreppet alls.
 19. Utredningen ska också analysera behovet för Riksbanken att ge ut en digital valuta, e–kronan, och se över begreppet lagligt betalningsmedel i en värld där kontanter används i allt mindre utsträckning.
 20. Mats Wiberg värjer sig för ordet ”lyxstandard” och säger att det inte är ett begrepp som man använder inom myndigheten.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är term en synonym till begrepp. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.