behandla

Behandla är synonymt med dryfta och exekvera och kan bland annat beskrivas som ”sköter, vårdar, handskas med”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av behandla och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till behandla

använda, bearbeta, bemöta, bevara, dryfta, exekvera, granska, greja, handlägga, hantera, processa, pröva, pröva på, rannsaka, rådgöra, samspråka, skymfa, skämma bort, sköta, ventilera, vårda

Motsatsord till behandla

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till behandla.

Vad betyder behandla?

 1. sköter, vårdar, handskas med
 2. tar upp, handlägger
 3. (om text, tal, video etc.) ta upp /som ett ämne/; diskutera; /delvis/ handla om
 4. (om vårdpersonal) ta hand om en patients sjukdom eller skada
 5. bete sig /mot någon/
 6. hantera

Böjningar av behandla

 1. behandla
 2. behandlad
 3. behandlade
 4. behandlades
 5. behandlar
 6. behandlas
 7. behandlat
 8. behandlats

Exempel på hur ordet behandla kan användas

 1. fångarna behandlades väl
 2. styrelsen behandlade ärendet i fredags

Exempel på hur ordet behandla används i svenska tidningar

 1. Först vill jag behandla pris, räckvidd och laddinfrastruktur för att avsluta med frågan om bränsle.
 2. När ambulanspersonalen kom till platsen hittade de ingen som kände honom så vi kunde bara behandla honom utefter det vi själva kunde se, säger Justin Payne vid Queensland Ambulance Service till ABC.
 3. Förutom att sjukvårdsresurser fokuserats till att behandla coronapatienter har virusrestriktionerna även lett till en minskning av platserna inom projekt där missbrukare kan injicera på ett säkert sätt, under överinseende av sjukvårdspersonal.
 4. Åtminstone 100 personer behandlas varje år på sjukhus i Sverige med anledning av att de ätit en giftig växt.
 5. – Det finns inte en tillräcklig medvetenhet kring de här frågorna och det är dessutom ganska klantigt behandlat.
 6. I det långa loppet kan fördröjningar av provsvar leda till att djur behandlas i onödan med fel typer av antibiotika – vilket i sin tur kan leda till antibiotikaresistens.
 7. I förra veckan visade en brittisk läkemedelsstudie att dexametason minskar dödligheten med 35 procent bland patienter som bara kunde andas med hjälp av respirator, och med en femtedel bland dem som behandlades med syrgas.
 8. ”Demonstranter, anarkister, uppviglare, plundrare eller skitstövlar som tänker åka till Oklahoma ska vara klara över att ni inte kommer att behandlas som ni har blivit i New York, Seattle eller Minneapolis.
 9. Om jag på något sätt har varit med om att bidra till att människor får upp ögonen för orättvisorna mellan könen och hur sexualbrottsoffer blir behandlade, så har jag gjort en ärofull insats.
 10. Honduras president Juan Orlando Hernández har lagts in på sjukhus, där han behandlas för lunginflammation sedan han diagnostiserats med covid–19.
 11. Jag lär hellre nästa generation att skaffa sig kunskap om hur världen på grund av historien ser ut – hur våra samhällen präglas av ojämlikhet – än att vissa ord, individer och filmer ska behandlas som radioaktiva.
 12. Då kommer ett begränsat antal frågor att behandlas, bland annat val av ny ledning.
 13. De nya medicinerna är olika hormonläkemedel som i dag används för att behandla patienter med metastaser (dottertumörer) eller där sjukdomen slutat svara på vanlig hormonbehandling.
 14. Det är i tidskriften Science Immunology som amerikanska forskare redovisar ett första försök att behandla ett mycket allvarligt tillstånd som vissa covidpatienter drabbas av.
 15. Hon berättar att de behandlar samtalen som kan kopplas till coronapandemin på samma sätt som de flesta andra.
 16. Det här är ju jätteproblematiskt, eftersom cancer ofta måste hittas tidigt för att kunna behandlas, säger Ulrica Sundholm.
 17. Dessutom tenderar den att behandla ideologi och politiska åsikter gällande jämlikhet och ojämlikhet som en slags ”svart låda”.
 18. – Jag vet inte hur gammal jag var när jag en dag tittade på min hand som är brun och min kompis han som är vit och förstod att det är orsaken till att vi behandlas olika.
 19. – Norge, Danmark och Island har lyckats stabilisera situationen, i Sverige är läget mera oroväckande, sade Ohisalo efter mötet och påpekade att Finland kan behandla gränserna mot Estland och Sverige olika beroende på smittläget.
 20. Han har tillsammans med kollegan Tove Wahlund tidigare studerat överdriven oro och hur den kan behandlas via internet med så kallade självhjälpsprogram.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till behandla är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är dryfta en synonym till behandla. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?