behandlande

Behandlande kan beskrivas som ”det att behandla”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av behandlande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till behandlande

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till behandlande.

Motsatsord till behandlande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till behandlande.

Vad betyder behandlande?

 1. det att behandla

Böjningar av behandlande

 1. behandlande
 2. behandlanden
 3. behandlandena
 4. behandlandenas
 5. behandlandens
 6. behandlandes
 7. behandlandet
 8. behandlandets

Exempel på hur ordet behandlande kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet behandlande används i svenska tidningar

 1. Det är alltid den behandlande läkaren som bestämmer om det ska ske ett test efter döden eller inte, och så är alltid fallet, det är inte annorlunda nu.
 2. ”Hur upptäcker myror var exakt en kompis är skadad? Hur vet de när man ska sluta vårda såren? Är behandling rent förebyggande (för att undvika infektion) eller också behandlande efter en infektion har uppstått?”.
 3. "Hur upptäcker myror var exakt en kompis är skadad? Hur vet de när man ska sluta vårda såren? Är behandling rent förebyggande (för att undvika infektion) eller också behandlande efter en infektion har uppstått?".
 4. Den behandlande, kurativa, vården är mer individinriktad.
 5. DN har varit i kontakt med en av de behandlande läkarna som uppger att fördröjningen av Daniels operation inte haft med kö att göra.
 6. Dels av den behandlande läkaren men också av den laboratorieläkare som diagnostiserar vilket smittämne det rör sig om.
 7. Personer som ska testas genom smittspårning väljs ut av behandlande läkare till de barn som har aktiv tuberkulos på boendena.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till behandlande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.