behandling

Vi hittade 6 synonymer till behandling. Ordet behandling är en synonym till hantering och kur och kan bland annat beskrivas som ”skötsel, (medicinsk) vård”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av behandling samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till behandling?

 1. användning
 2. hantering
 3. kur
 4. ledning
 5. vård
 6. åtgärd

Vad är motsatsen till behandling?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till behandling.

Vad betyder behandling?

 1. skötsel, (medicinsk) vård
 2. handläggning, bearbetning
 3. hantering av en sak, t.ex. i domstol
 4. terapi, vård

Hur böjs ordet behandling?

 1. behandling
 2. behandlingar
 3. behandlingarna
 4. behandlingarnas
 5. behandlingars
 6. behandlingen
 7. behandlingens
 8. behandlings

Hur kan ordet ordet behandling användas?

 1. han mår dåligt och måste komma under behandling
 2. frågan tas upp till behandling på nästa veckas möte

Hur används ordet ordet behandling i svenska tidningar?

 1. Danderyd har i dag inte ett ordinarie uppdrag att hantera de här patienterna, säger Annika Tibell, operativ direktör på Karolinska som arbetar med att korta sjukhusets samtliga köer till vård och behandling, som på bara ett år växt med 43 procent.
 2. Men resan till det att hon fick rätt behandling har varit lång.
 3. Vill vi till exempel tillåta behandlingar som leder till högre mänsklig intelligens? Eller avla fram en genmodifierad idrottstrupp till framtida OS–spel eller en armé av uthålliga, stresståliga och lydiga soldater?.
 4. På regeringens uppdrag har Statens beredning för social och medicinsk och social utvärdering (SBU) granskat det vetenskapliga stödet för vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom efter bekräftad covid–19.
 5. Det finns de som är friska, men även de som kanske inte bor på särskilt boende eller har hemtjänstinsatser men som går på behandling för olika sjukdomar och är väldigt sköra, och därför har väldigt stora behov av behandlingen.
 6. Villkorade godkännanden kan ges enligt Läkemedelsverket ges till nya läkemedel "där behandling hittills saknats".
 7. Sedan april finns också ett undantag för personer som är sjukskrivna och väntar på behandling eller operation, men som på grund av pandemin har fått tider och besök inställda eller skjutna på framtiden.
 8. Tillsammans har vi beslutat av risken att spela innan jag fått behandling är för hög.
 9. Det är förvisso inte summorna som gör avgör om man har ett problem eller inte, men många söker behandling först när det går ut över ekonomin.
 10. – Vi arbetar för att förstärka motivation som de redan har, och hänvisar dem direkt till verksamheter som kan ge långsiktigt stöd och behandling.
 11. I Köpenhamnsregionen har alla icke–akuta behandlingar och operationer skjutits upp för att covidpatienter ska kunna prioriteras.
 12. I maj, när den första smittvågen börjat klinga av, meddelade regionen att sjukvården inte skulle återgå till det normala med planerade operationer och behandlingar förrän efter sommaren.
 13. ”Detta är en förutsättning för bland annat kontinuerlig tillgång till medicinska insatser i form av dropp och syrgas, men också för att den övriga personalen ska kunna få stöd och handledning inom såväl omvårdnad som medicinsk behandling.
 14. Orden är Frank Berglunds, som i dag har sin behandling att tacka för livet.
 15. Det måste man veta för att kunna gå vidare med vilken typ av behandling hon skulle få.
 16. Annan immunhämmande sjukdom eller behandling.
 17. Många äldre på äldreboenden har inte fått vård och behandling utifrån sina individuella behov under pandemin, konstaterade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i en kritisk rapport i tisdags.
 18. De kommer att undersökas före, under och efter behandlingen.
 19. I augusti 2016 flyttades Peter Sutcliffe tillbaka till en vanlig anstalt eftersom han då inte längre ansågs vara i behov av behandling mot någon mental sjukdom.
 20. Enligt Ola Blennow och hans kollega, infektionsläkaren Hilmir Ásgeirsson, är förklaringen ett bättre omhändertagande av patienterna, både vad gäller läkemedel och annan behandling.


Mer information om behandling och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är hantering en synonym till behandling. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.