bejaka

Synonymer till bejaka

parera

Motsatsord till bejaka

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bejaka.

Vad betyder bejaka?

 1. säger ja till; är positiv till
 2. besvara (en fråga) med ja
 3. (i överförd betydelse) välkomna, vara positiv till

Exempel på hur bejaka kan användas

 1. han är charmig för han bejakar barnet inom sig

Exempel på hur bejaka används i svenska tidningar

 1. Vi har ju tidigare bejakat dessa mäns beteenden genom att inte säga ifrån.
 2. Vi bejakar det, vi bryr oss om framtida släkten – ”men det känns ändå okej att flyga till Thailand”.
 3. ”Med de stora öppna ytorna i huset och genom konsten vill vi skapa en känsla om att vi är ett SEB som bejakar både det entreprenöriella och långsiktiga.
 4. I förkortningen står A för att bejaka kommersiella drivkrafter och inkludera privata intressenter.
 5. – Jag bejakar, jag är inte så rädd av mig.
 6. Att ha ett icke–binärt synsätt betyder att man bejakar, inte bara att det finns mer än två kön, men också ifrågasätter de klassiska könsrollerna.
 7. Ola bejakade transformationen, väl medveten om de risker systemet utsattes för i form av gymnasifiering och försämrad kvalitet.
 8. Idén om öppna gränser och fri global migration har bejakats inte bara av borgerliga ungdomsförbund, studentförbund och tankesmedjor.
 9. Hon säger att MP bejakar resande men det måste ske med "mindre kol i lasten".
 10. Just nu mobiliserar vi alla krafter för att göra samlingen mer relevant för vår tid, en tid som behöver bejaka kreativa impulser utifrån.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bejaka

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är parera en synonym till bejaka. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.