belägg

Belägg är synonymt med bevis och spår och kan bland annat beskrivas som ”bevis; exempel”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av belägg och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till belägg

bevis, spår, symptom, symtom

Motsatsord till belägg

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till belägg.

Vad betyder belägg?

 1. bevis; exempel
 2. bevisande citat

Böjningar av belägg

 1. belägg
 2. beläggen
 3. beläggens
 4. belägget
 5. beläggets
 6. beläggs

Exempel på hur ordet belägg kan användas

 1. han saknade belägg för sina påståenden

Exempel på hur ordet belägg används i svenska tidningar

 1. Men enligt ECDC finns ännu inga säkra belägg för detta – tvärtom verkar viruset stabilt.
 2. Så jag tycker att det finns bra belägg för att påtryckningstrappan kommer från Ica.
 3. Några belägg för sådana uppgifter finns dock inte.
 4. Bland annat, skriver han på Dagens Nyheters debattsida, finns det inga belägg för att munskydd är en effektiv åtgärd i en skolmiljö.
 5. – Ja, det är ju det som är huvud­poängen, det finns väl ingen som tror att man egentligen skyddar sig själv från att bli smittad, det finns det ännu mindre belägg för.
 6. De saudiska medborgare som beläggs med sanktioner pekas ut för inblandning i mordet på regimkritikern Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul i oktober 2018.
 7. Det finns inga belägg för att viruset skulle kunna spridas via vatten och klor som finns i simbassänger tar dessutom kål på viruset.
 8. – Men det är aldrig motiverat att använda den här typen av ord, då ska man ha belägg.
 9. Det finns alltså inte särskilt starka belägg för att munskydd hos allmänheten gör nytta.
 10. Amy Klobuchar kan tänka sig ett system som släpper in friskolor om de beläggs med stort redovisnings­ansvar.
 11. Flera spelare och föräldrar kopplade till ungdomsverksamheten inom Björklöven kritiserar föreningen för bland annat negativ särbehandling, men Björklöven tillbakavisar kritiken och menar att man hittills inte hittat några belägg för detta.
 12. – De utredningar som nu genomförs och hela det arbete som Försvarsmakten som arbetsgivare nu genomför är ett belägg för att man betraktar situationen som allvarlig, säger Hultqvist.
 13. DN har inte sett några belägg för att mannen skulle ha agerat fel i kontakterna med ryska myndigheter.
 14. Även Storbritanniens premiärminister Boris Johnson säger att det finns olika belägg för att det ukrainska flygplanet sköts ned av en luftvärnsrobot.
 15. ”Utifrån befintlig forskning går det inte att hitta belägg för att reformeringen av offentlig sektor medfört de stora kvalitets– och effektivitetsvinster man har hoppats på”, slog rapporten fast.
 16. Resonemanget kan framstå som överdrivet drastiskt men det finns empiriska belägg som gör att det inte kan avfärdas som en dystopisk spekulation.
 17. Det finns gamla belägg på denna att–lösa infinitiv.
 18. Thomas Bodström menar att det saknas belägg för att strängare straff hjälper.
 19. Vad har de för faktiska belägg för de påståenden som de framför?, säger Hamilton.
 20. Och när den ryske litteraturhistorikern Mikhail Lepekhin på 1990–talet säger sig funnit belägg för att Golovinskij skrivit protokollen på uppdrag av Rachkowsky i Paris i slutet av 1800–talet tycks fallet löst.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till belägg är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bevis en synonym till belägg. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.