belägga

Belägga är synonymt med bevisa och fastslå och kan bland annat beskrivas som ”bevisa att ett påstående är sant”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av belägga och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till belägga

bevisa, fastslå, styrka

Motsatsord till belägga

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till belägga.

Vad betyder belägga?

 1. bevisa att ett påstående är sant
 2. lägga/skapa ett skikt av (ett material) på (något annat)

Böjningar av belägga

 1. belades
 2. belagts
 3. belägg
 4. belägga
 5. beläggas
 6. belägger

Exempel på hur ordet belägga kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet belägga används i svenska tidningar

 1. Så jag tycker att det finns bra belägg för att påtryckningstrappan kommer från Ica.
 2. Några belägg för sådana uppgifter finns dock inte.
 3. Så länge det inte finns hårdare begränsningar i övriga samhället finns ingen orsak att belägga kulturen med yrkesförbud, vilket Gardell påpekat.
 4. Bland annat, skriver han på Dagens Nyheters debattsida, finns det inga belägg för att munskydd är en effektiv åtgärd i en skolmiljö.
 5. – Ja, det är ju det som är huvud­poängen, det finns väl ingen som tror att man egentligen skyddar sig själv från att bli smittad, det finns det ännu mindre belägg för.
 6. Det finns inga belägg för att viruset skulle kunna spridas via vatten och klor som finns i simbassänger tar dessutom kål på viruset.
 7. – Men det är aldrig motiverat att använda den här typen av ord, då ska man ha belägg.
 8. Det finns alltså inte särskilt starka belägg för att munskydd hos allmänheten gör nytta.
 9. – Det hade varit väldigt roligt om vi kunde belägga samtidighet mellan husen.
 10. al–Ajroush släpptes efter några dagar, men belades med munkavle av de saudiska myndigheterna.
 11. I den kontext de orden framfördes kan man se det som en uppgift som går att belägga eller motbevisa.
 12. För det andra är det svårt att i vetenskap belägga entydigt vad som är rätt och fel i frågan om att hantera problemhundar.
 13. Riksdagen har röstat ja till förslaget om att belägga alla plastpåsar ute i handeln med en skatt.
 14. Flera spelare och föräldrar kopplade till ungdomsverksamheten inom Björklöven kritiserar föreningen för bland annat negativ särbehandling, men Björklöven tillbakavisar kritiken och menar att man hittills inte hittat några belägg för detta.
 15. – De utredningar som nu genomförs och hela det arbete som Försvarsmakten som arbetsgivare nu genomför är ett belägg för att man betraktar situationen som allvarlig, säger Hultqvist.
 16. Parter som inte följer dessa direktiv kommer att beläggas med sanktioner i enlighet med PEESA.
 17. DN har inte sett några belägg för att mannen skulle ha agerat fel i kontakterna med ryska myndigheter.
 18. Även Storbritanniens premiärminister Boris Johnson säger att det finns olika belägg för att det ukrainska flygplanet sköts ned av en luftvärnsrobot.
 19. ”Utifrån befintlig forskning går det inte att hitta belägg för att reformeringen av offentlig sektor medfört de stora kvalitets– och effektivitetsvinster man har hoppats på”, slog rapporten fast.
 20. Medan huthimilisen i Jemen tog på sig attacken riktades misstankar mot Iran, men dessa kunde inte beläggas, konstaterade FN.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till belägga är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bevisa en synonym till belägga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.