belägga

Synonymer till belägga

bevisa, fastslå, styrka

Motsatsord till belägga

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till belägga.

Vad betyder belägga?

 1. bevisa att ett påstående är sant
 2. lägga/skapa ett skikt av (ett material) på (något annat)

Exempel på hur belägga används i svenska tidningar

 1. Det finns gamla belägg på denna att–lösa infinitiv.
 2. Det har inte kunnat beläggas rättsligt att Joe eller Hunter Biden begått något brott i Ukraina.
 3. Thomas Bodström menar att det saknas belägg för att strängare straff hjälper.
 4. Vad har de för faktiska belägg för de påståenden som de framför?, säger Hamilton.
 5. Elsäkerhetsverket skriver på sin hemsida att efter testet har "Classic" belagts med försäljningsförbud eftersom den har brister som gör att den kan vara farlig.
 6. Och när den ryske litteraturhistorikern Mikhail Lepekhin på 1990–talet säger sig funnit belägg för att Golovinskij skrivit protokollen på uppdrag av Rachkowsky i Paris i slutet av 1800–talet tycks fallet löst.
 7. Resultaten ger forskarna ytterligare belägg för riskerna med fetma och övervikt.
 8. Amerikanska Boeing har bekräftat att ett fel i detta digitala nödsystem ligger bakom olyckorna och alla Max–plan har sedan olyckorna belagts med flygförbud.
 9. – Men jag har nog mest sett den som en skröna, några belägg har aldrig presenterats för mig.
 10. Men stopp och belägg, säger en ledamot beslutsamt.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av belägga

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bevisa en synonym till belägga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.