beläggning

Beläggning är synonymt med hinna och yta och kan bland annat beskrivas som ”antal upptagna platser (t.ex. på hotell)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av beläggning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till beläggning

film, hinna, membran, skikt, yta

Motsatsord till beläggning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till beläggning.

Vad betyder beläggning?

 1. antal upptagna platser (t.ex. på hotell)
 2. täckande lager på en yta

Böjningar av beläggning

 1. beläggning
 2. beläggningar
 3. beläggningarna
 4. beläggningarnas
 5. beläggningars
 6. beläggningen
 7. beläggningens
 8. beläggnings

Exempel på hur ordet beläggning kan användas

 1. hotellet har en beläggning på 90 procent på sommaren

Exempel på hur ordet beläggning används i svenska tidningar

 1. Då hade Blekinges hotell en beläggning på i genomsnitt 16 procent, enligt statistik från SCB.
 2. Mötesrummen hade 47 procents beläggning.
 3. Att ett slutsålt tåg innebär en 50–procentig beläggning är naturligtvis ohållbart i längden som affärsmodell.
 4. – Vi har faktiskt sett flera dagar under november där beläggningen ligger över 90 procent, vilket är extremt bra.
 5. Men svenska Impact Coatings har utvecklat en PVD–baserad keramisk beläggning och produktionsteknik som gör de dyra metallerna överflödiga.
 6. – Vi använder oss av befintlig tillverkningsteknik för litiumjonbatterier eftersom vår teknik också innebär att vi lägger en beläggning ovanpå tunna metallfolier.
 7. Många anstalter i landet har mer än 100 procents beläggning.
 8. På lördagskvällen inledde Trafikverket arbetet med att ta bort den översta beläggningen på vägsträckan.
 9. – Det är en mix mellan väder och vind, beläggningar från trafiken och fågelspillning, berättar Niclas Bergendahl, projektledare på Park och Naturförvaltningen.
 10. Men jag tror han rentav överträffade henne vad gäller beläggning och biljetter.
 11. Entré med valv och fiskbensmönstrad beläggning.
 12. Damien Jalets föreställningar med dans på sluttande golv hade till exempel 90 procents beläggning.
 13. Ökad beläggning, men den är redan över 80 procent.
 14. Sadoway insåg att man kunde få samma funktion om man använde sig av ett membran av ett metallnät med en unik beläggning.
 15. Främst från slitage av däck – i andra hand från slitage av vägmarkeringar och beläggningar.
 16. På en del kanadensiska skidorter rasade beläggningen under julhelgen och mellandagarna – normalt den intensivaste perioden på säsongen – eftersom besökare räds extremkylan.
 17. Under första året har beläggningen på Qjourens platser, nu fem till antalet, varit 75 procent.
 18. Bakterier alstrar en tjock beläggning i svalget och utsöndrar ett gift som allvarligt skadar nerver och hjärta.
 19. Det sista testet, utformat för hur motorerna agerade under låg belastning när det var kallt (kallat Sundern–test), som skulle avslöja om ventilerna fastnade på grund av beläggningar – visade även det ingen negativ förändring.
 20. Den ena var att skapa en aktivitet för göteborgarna under höstlovet, den andra var att öka beläggningen under en svår månad för hotellen i Göteborg.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till beläggning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är hinna en synonym till beläggning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.