belysa

Synonymer till belysa

förklara, förtydliga, klargöra, klarlägga, påvisa, styrka, tydliggöra, visualisera, åskådliggöra

Motsatsord till belysa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till belysa.

Vad betyder belysa?

 1. upplysa
 2. illustrera, göra åskådlig, åskådliggöra

Exempel på hur belysa används i svenska tidningar

 1. Kampanjen belyser hur de djur som är flest i antal i Sverige verkligen behandlas, något som Svensk Fågel misslyckas med att förmedla.
 2. Och för att belysa parallellerna mellan 30–talet och den gradvisa förskjutning som nu sker mot höger.
 3. I utredningen föreslås också att en myndighet får i uppdrag att ta fram ett underlag som belyser polisers utsatthet i tjänsten.
 4. – Det hela belystes ju väldigt kraftigt under bygget av nya karolinska.
 5. Dessa affärer har blivit en skamfläck på Mobergs eftermäle, men Liljestrand belyser skickligt parallellen mellan författarens litterära och politiska strider och poängterar att hans 50–tal ofta framställs onyanserat.
 6. Bland samtida konstnärer som uppmärksammats för fotografiska arbeten som belyser queera kroppar finns Laura Aguilar, Heather Cassils och Shooglet (Instagramkonto).
 7. – Det är viktigt för trovärdigheten hur man hanterar oredlighet i forskning, som Macchiarini–affären delvis belyste.
 8. Precis som med "Poesi för fiskar" så belyser vi ett ämne, vänder och vrider på det och sedan så får folk tänka själva, säger Christoffer Nordenrot.
 9. Andreas Gustavssons texter i Dagens ETC om incels–rörelsen belyser tragiken i denna destruktiva rädsla och missriktade hat.
 10. I sitt prospekt inför den kommande börsnoteringen i New York belyste Spotify problemet i att det finns de som försöker kringgå betalningen och ge ännu fler tillgång till företagets premiumtjänst gratis.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av belysa

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förklara en synonym till belysa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.