belysa

Synonymer till belysa

förklara, förtydliga, klargöra, klarlägga, påvisa, styrka, tydliggöra, visualisera, åskådliggöra

Motsatsord till belysa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till belysa.

Vad betyder belysa?

 1. upplysa
 2. illustrera, göra åskådlig, åskådliggöra

Exempel på hur belysa används i svenska tidningar

 1. Det är för att belysa riskerna med biometri, och presentera en potentiell lösning, som Kaspersky i samarbete med varumärkesbyrån Archetype tagit fram ett portabelt, artificiellt fingeravtryck – i form av en till synes anspråkslös ring.
 2. Flera nya böcker, som John Clubbe, ”The relentless revolutionary” och Ted Gioias ”Music – A subversive history” belyser kopplingarna mellan Beethovens musik och den franska revolutionen.
 3. Sharon Lavie belyser vikten av att planera utefter sina förutsättningar så att man kommer ikapp och inte får ytterligare ansträngd ekonomi.
 4. Vid årets konferens måste gråzonsproblematiken belysas tydligt.
 5. De lyser på allt som går att belysa.
 6. Med det sagt är ”Les misérables” en engagerande brandfackla som belyser förorten ur flera perspektiv och kopplingen till Victor Hugos klassiska roman om osynliggjorda människor i samhällets utkant hade inte kunnat vara mer välfunnen.
 7. Ett fenomen som liknar pärlemormolnen, men som kallas irisering, kan uppstå då solen underifrån belyser medelhöga moln på mellan 3 och 6 kilometers höjd där molndropparna är lika stora.
 8. I sin avhandling ”The senses of modernism” fokuserar Danius på liknande sätt på hur det tidiga 1900–talets modernistiska litteratur belyser frågor som har med vår sinneskunskap att göra.
 9. Sedan dess har han aldrig haft huvudansvaret för ett A–lag – något som Arsène Wenger belyser när han uttalar sig om tränarsituationen i klubben han själv var manager för i 22 år.
 10. "Hon blev tyvärr en bit av det massiva pusslet som var ansvarigt för den brutala och orättvisa förödelsen av en oskyldig man, Richard Jewell, och den tragedin är det som denna film försöker belysa", skriver hon.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av belysa

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förklara en synonym till belysa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.