beräkning

Beräkning är synonymt med kalkyl och kalkylera och kan bland annat beskrivas som ”uträkning, kalkyl”. Ordet används i uttrycket ”tar med något i beräkningen” som betyder ”räknar med något”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av beräkning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till beräkning

kalkyl, kalkylera, prognos, uppskattning

Motsatsord till beräkning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till beräkning.

Vad betyder beräkning?

 1. uträkning, kalkyl
 2. företeelsen att via intellektet erhålla "ny" kunskap från premisser
 3. det att utföra aritmetiska operationer på tal för att få fram något slags information
 4. planering; uppskattning eller gissning om vad som kommer att hända

Hur används beräkning i uttryck?

 1. tar med något i beräkningen = räknar med något

Böjningar av beräkning

 1. beräkning
 2. beräkningar
 3. beräkningarna
 4. beräkningarnas
 5. beräkningars
 6. beräkningen
 7. beräkningens
 8. beräknings

Exempel på hur ordet beräkning kan användas

 1. ekonomiska beräkningar

Exempel på hur ordet beräkning används i svenska tidningar

 1. Särskilt de lite större butikerna kan ge många miljoner i överskott, och det är inte ovanligt att Ica–handlarna totalt sett tjänar betydligt mer än en börs–vd, om man tar med aktieutdelningen i beräkningen.
 2. För första gången kan målet för sänkta utsläpp från transporter till år 2030 vara inom räckhåll, enligt regeringens beräkningar.
 3. Forskarna understryker att deras beräkningar förutsätter att befintliga naturområden förblir oexploaterade och att utsläppen av växthusgaser minskar i takt med målen för Parisavtalet.
 4. Uppskattningen bygger på beräkningar av smittläget i relation till antalet som redan är immuna.
 5. Enligt forskarnas beräkningar har deras teknik potential för att ge paneler med en verkningsgrad som är 50 procent högre än konventionella kiselsolceller.
 6. Den där veckan i mars verkade världen balansera på randen till kollaps, och inte blev det bättre av att en professor i Umeå stod i SVT och berättade om sina beräkningar.
 7. Till en början antog forskare att den andel som måste vara immun för att få stopp på det nya coronaviruset låg på runt 60 procent, medan matematiska beräkningar senare visade att denna andel nog "bara" behöver vara cirka 40 procent.
 8. Nya sjukdomar brukar ha en omfattande underrapportering av antalet fall som insjuknat, och därför kan dödligheten visa sig lägre än de första beräkningarna.
 9. Enligt beräkningar från tre miljöorganisationer – Helsingforsbaserade Crea, Greenpeace Sydostasien och IQ Air – har städernas smutsiga luft också lett till ekonomiska förluster som uppgår till motsvarande 210 miljarder kronor.
 10. Får man mätvärden från flera platser kan man göra bättre beräkningar om ursprunget.
 11. Nederländernas myndighet för folkhälsa och miljö (RIVM) har analyserat informationen från de nordiska länderna, gjort beräkningar om var strålningskällan kan ligga och pekar ut de västra delarna av Ryssland.
 12. Men matematikprofessorn Tom Britton vid Stockholms universitet har i en ny beräkning 6 maj landat i att flockimmunitet kan uppstå mot covid–19 redan vid 40 eller 45 procent.
 13. Det har inte skett på minst 100 år enligt Reuters beräkningar utifrån data från amerikanska rymdstyrelsen Nasa.
 14. Vi gör så enormt stora beräkningar och tidigare hade det krävt väldigt mycket serverkraft.
 15. Det kan jämföras med en tidigare beräkning på minus 5,5 procent.
 16. Rekordmånga, omkring 550 000 personer, kommer få studiemedel i höst enligt beräkningar från Centrala Studiestödsnämnden (CSN), rapporterar Sveriges Radio Ekot.
 17. Om Folkhälsomyndighetens beräkning stämmer, så blir PPV för det aktuella testet knappt 95 för landet som helhet.
 18. Utgångspunkten är beräkningar av respektive marknads bränsle– och elmix, utförda av Internationella energiorganet (IEA).
 19. Fokus kommer framförallt att ligga på att öka hastigheten på de ai–relaterade beräkningar som används bland annat i foto och ansiktsigenkänning, och till att ge högre kapacitet för förstärkt verklighet (ar).
 20. Enligt beräkningar gjorda av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) textilgrupp, där Cecilia Tall har varit ordförande, kommer den globala befolkningsökningen att öka efterfrågan på nya textilfibrer med 150 procent de närmaste 30 åren.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till beräkning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är kalkyl en synonym till beräkning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.