bero

Bero är synonymt med orsakas och kan bland annat beskrivas som ”vara avhängig eller helt och hållet påverkad av något”. Ordet används i uttrycket ”låter något bero” som betyder ”låter något vara avslutat för tillfället”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bero och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till bero

orsakas

Motsatsord till bero

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bero.

Vad betyder bero?

 1. vara avhängig eller helt och hållet påverkad av något
 2. anstå med något, låta ett skeende eller förhållande fortskrida utan åtgärd

Hur används bero i uttryck?

 1. låter något bero = låter något vara avslutat för tillfället

Böjningar av bero

 1. bero
 2. berodd
 3. berodde
 4. beror
 5. berott

Exempel på hur ordet bero kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet bero används i svenska tidningar

 1. – Utdelningen beror ju på vilka ansökningar som kommer in och vilka som blir godkänd för bidrag.
 2. Att bolaget snabbt har lyckats locka större kunder beror bland annat på hur enkel det är för kunderna att testa produkten, menar han.
 3. Enligt Andréa Erliden, hovrättsråd på Göta hovrätt, beror det på att domstolen har hög belastning.
 4. Däremot tror jag att det helt och hållet beror på i vilken grad man är praktiserande och utövande och i vilken sfär av den muslimska tron man befinner sig.
 5. Exakt vad det beror på vet vi inte, men vår hypotes är att utlandsfödda har större nätverk och på så sätt blir utsatta för mer smittspridning, säger Gunnar Andersson.
 6. Men det beror på att bolaget i år har omkategoriserat ett antal anställda, berättar Petter Bedoire som sedan november 2019 är företagets teknikchef.
 7. Det sker en ökad smittspridning av coronaviruset i Skåne och det beror inte på att fler testas för covid–19.
 8. – Kriminalitet beror inte på etnicitet, kultur eller religion.
 9. Det beror på hur allvarligt det blir.
 10. Det kan bero antingen på en enskild nedärvd gen eller en samverkan mellan flera gener och omgivningsfaktorer.
 11. – Det beror ju på hur det ser ut och på hur nära man kommer varandra när man drar ut stolen och sätter sig.
 12. Andra menar att det berodde på att man inte ville associeras med den italienska porrfilmsskådespelaren Moana Pozzi.
 13. Lyssnar man på den politiska debatten kan man tro att Sveriges skolproblem beror på friskolorna.
 14. Jag tror att det beror på att folk är rädda och får felaktig information om att sjuksköterskor sprider viruset.
 15. I internationella medier har det förekommit uppgifter om att de kraftiga kurslyften för FAANG och Tesla till viss del beror på aggressiv spekulation från det japanska investmentbolaget Softbank.
 16. Priset styrs av många faktorer och beror inte enbart på skatter, utan även på marknadspriset för olja och biobränslen.
 17. Det beror lite på hur vi kommer ur coronasituationen.
 18. En rimlig slutsats att dra är att all form av public service som beror på offentlig finansiering i någon mån kommer underställas någon typ av statlig kontroll.
 19. – Sorg ja, men att tro att min brist på väninnor när jag var liten beror på att jag inte tycker om kvinnor? Det är hjärtlöst.
 20. Trots den platta coronakurvan i Skåne, som Hulthén delvis säger kan bero på Malmös relativt unga befolkning, så är ”danska politiker kritiska till vår hantering”.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till bero är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är orsakas en synonym till bero. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.