beroende

Beroende är synonymt med bundenhet och inte fri och kan bland annat beskrivas som ”som måste ha något; bunden, ofri”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av beroende och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till beroende

avhängig, bundenhet, inte fri, missbruk, osjälvständighet, pundare, torsk

Motsatsord till beroende

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till beroende.

Vad betyder beroende?

 1. som måste ha något; bunden, ofri
 2. det att vara beroende, bundenhet
 3. som beror på något; som påverkas av något; som inte klarar sig utan; i behov; som behöver
 4. (i uttryck) på ett sätt som anger orsakssamband
 5. missbruk
 6. (ålderdomligt) avgörande, godtycke

Böjningar av beroende

 1. beroende
 2. beroenden
 3. beroendena
 4. beroendenas
 5. beroendens
 6. beroendes
 7. beroendet
 8. beroendets

Exempel på hur ordet beroende kan användas

 1. Sverige är starkt beroende av omvärlden
 2. vårt beroende av olja måste minska

Exempel på hur ordet beroende används i svenska tidningar

 1. Men eftersom alla Ica–handlare är beroende av varandras affärer går det att ifrågasätta hur mycket de egentligen konkurrerar.
 2. Man har olika nivåer beroende på hur mycket man måste trycka på en livsmedelsproducent för att rätta in sig i ledet.
 3. Folkbildningen och kulturlivet i stort har blivit för politiskt styrt för att det har blivit för beroende av statliga och kommunala anslag.
 4. Beräkningarna visar att effekten på klimat och biologisk mångfald kan variera hela sex gånger beroende på hur och var det skyddade området placeras, även om ytan är densamma.
 5. För att kommunicera den insamlade datan representeras 0 och 1 av en utebliven kugge respektive en existerande kugge, och signalen tillbaka till wifi–enheten reflekteras på olika sätt beroende på om plastföremålet skickar 0 eller 1.
 6. Det är stora skillnader på hur covid–19 har drabbat personer i Sverige beroende på vilket land de är födda i.
 7. Du kan sätta tidsgränser beroende på hur viktig en uppgift är och slösar då inte din energi på en enda sak.
 8. Tidigare var kandidater till kongressen och senaten framtagna av partierna, stödda av dem och beroende av dem.
 9. I dag är städerna beroende av yrkesbranscher där människor träffar och möter varandra.
 10. I dagsläget är Helsingfors tungt beroende av kol eftersom mer än hälften av stadens uppvärmning kommer från kol.
 11. Vi är väldigt beroende av sjukvården, säger Ulrika Andersson, docent vid Som–institutet, på seminariet.
 12. Ekonomin är beroende av inkomster från utvandrade kirgizer och guldgruvan i Kumtor, som står för tio procent av BNP.
 13. Om automationsavdelningen skulle arbeta med samma metoder och uppdatera styrsystemens mjukvara lika ofta skulle det få helt andra konsekvenser eftersom det troligen skulle innebära intäktsbortfall beroende på produktionsstopp.
 14. Det innebär att flera näringar är beroende av den – som gruvtransporter och skogstransporter.
 15. Men framför allt är landets ledare beroende av hela kongressen – alltså både representanthuset och senaten – för att få igenom politik.
 16. – Om man tittar på resultat från Nederländerna och USA ser det ut som att personer med ätstörningserfarenhet har en ökad ångestnivå beroende på corona, säger han.
 17. De tre analytikerna skriver vidare att ”genom att implementera portabilitet med Kubernetes måste du undvika de beroenden som binder din applikation till leverantören av infrastrukturen, till exempel leverantörens egna tjänster.
 18. – Huawei har byggt ett omfattande system av leveranser, som inte är beroende av enskilda leverantörer.
 19. Länderna är beroende av varandra.
 20. Det är viktigt eftersom staden nyligen bytt borgmästare och de är beroende av kommunalt stöd.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till beroende är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bundenhet en synonym till beroende. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.