besinning

Besinning är synonymt med sans och behärskning och kan beskrivas som ”eftertanke, självbehärskning”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av besinning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till besinning

behärskning, sans

Motsatsord till besinning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till besinning.

Vad betyder besinning?

 1. eftertanke, självbehärskning

Exempel på hur ordet besinning kan användas

 1. polisen manade till besinning

Exempel på hur ordet besinning används i svenska tidningar

 1. Ann–Marie Eklund Löwinder, en av landets tyngsta internetexperter och säkerhetschef på Internetstiftelsen manar först och främst till lugn och besinning i den upphetsade stämning som råder.
 2. Hon manar nu till besinning och uppmanar invånarna till att inte ”leka polis”.
 3. Nu manar hon till besinning.
 4. Roland Paulsen begrundar de lågpresterande miljonärerna i gröngräset och kallar till besinning.
 5. Under kontrollen tappade plötsligt en medpassagerare besinningen i den stoppade bilen.
 6. Det är som ett preludium till det krig och de onda ideologier som sedda från vår tid, för alltid borde ha stämt eftervärlden till besinning.
 7. Ju mer ekonomiskt tryck som kan sättas på Nordkorea, desto tidigare kan regimen komma till besinning, sade han under söndagen.
 8. Vi vill därför mana till besinning när de politiska partierna åter försöker trumfa över varandra i antal nya poliser.
 9. I en stelt reglerad stat med ett parti präglat av alltmer tilltagande panik var också besinning och eftertanke en politisk handling.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till besinning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är sans en synonym till besinning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.