Synonymer till beskattning

Beskattning kan bland annat beskrivas som ”uttag av skatt”. Ordet används i uttrycket ”proportionell beskattning” som betyder ”system för beskattning där skatten stiger i samma takt som inkomsten (kommunalskatten i Sverige är proportionell, men skatteprocenten är olika hög i olika kommuner)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av beskattning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till beskattning

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till beskattning.

Vad är motsatsen till beskattning?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till beskattning.

Vad betyder beskattning?

 1. uttag av skatt
 2. (ekonomi) uttagande av skatt

Hur används ordet beskattning i uttryck?

 1. proportionell beskattning = system för beskattning där skatten stiger i samma takt som inkomsten (kommunalskatten i Sverige är proportionell, men skatteprocenten är olika hög i olika kommuner)

Hur böjs beskattning?

 1. beskattning
 2. beskattningar
 3. beskattningarna
 4. beskattningars
 5. beskattningen
 6. beskattningens
 7. beskattnings

Hur kan ordet beskattning användas?

Följande exempelmeningar visar hur beskattning kan användas.

 1. Vänsterpartiet föreslog ytterligare beskattning av höga inkomster

Hur används ordet beskattning i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet beskattning används i vanlig text.

 1. Sådana cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kronor behöver inte tas upp till beskattning.
 2. Det innebär att "förmånscyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kronor per år inte behöver tas upp till beskattning, vilket motsvarar en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kronor".
 3. S har inga konkreta förslag på ändringar i beskattningen av ISK och vill värna möjligheten att bygga upp en buffert eller spara till pensionen på ett enkelt sätt.
 4. Det beror på att Sverige har en lagstiftning för beskattning av egenanvänd solel som gör det olönsamt att bygga på de stora taken.
 5. Det skulle innebära en mer korrekt beskattning med rättvisa konkurrensvillkor, samt ge förutsättningar för en ökad andel biogas i gasnätet.
 6. Progressiv beskattning ifrågasattes, i enlighet med åsikten att öppnandet av Pandoras ask av äganderätt så småningom skulle destabilisera hela den sociala ordningen, ett argument som återfinns i Hayeks resonemang långt in på 80–talet.
 7. Beslutet om individuell beskattning röstades igenom på tisdagen den 4 februari 2020.
 8. Vänsterpartisten Jens Holm, som är riksdagsledamot och ordförande i trafikutskottet, är också inne på att den modell forskarna nu föreslår gör att beskattningen blir mer rättvis över hela landet.
 9. Upphäv skattereformen som gynnar de rikaste och ökar beskattningen av medelklassen och de fattigaste,  Legalisera inte korruptionen som med lagen “Andres Felipe Arias”.
 10. I Skatteverkets beslut frånsäger sig författaren personligt ansvar och hävdar att det är rådgivare som har haft hand om bildandet och driften av bolaget på Malta, likväl som beskattning.
 11. Regeringen har lovat att jämna ut beskattningen under kommande år.
 12. Så självklart måste man återinföra en vettig beskattning.
 13. I sitt senaste dokument föreslår OECD till exempel att företag inom ”konsumenttillvända industrier” ska omfattas av särskild beskattning.
 14. De kommer inte att gå att framställa när det blir dubbel beskattning – först röktobaksskatt när man tar in det i landet, sedan snusskatt om man säljer det som snus”, säger Ulf Käll.
 15. Från och med den 1 juli 2020 återinförs taket för hur mycket av reavinsten från en bostadsförsäljning som kan skjutas upp för beskattning.
 16. För om Malå och Sorsele vill ha regional beskattning av vattenkraft och skog så kommer Östhammar att kräva regional beskattning av Forsmarks kärnkraftverk.
 17. Men beskattningen av ISK rymmer politiskt sprängstoff.
 18. Riskerna kan också öka på de finansiella marknaderna när olika branscher tvingas till stora omställningar på grund av att efterfrågan, beskattningen eller reglerna ändras.
 19. Vår handel på Västeuropa drabbades därför av Öresundstullen, en dansk beskattning.
 20. Eller beskatta områden som är generellt undantagna från beskattning eller som har väldigt låga skatter, till exempel viss livsmedelproduktion.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på beskattning