beskrivning

Beskrivning är synonymt med presentation och redogörelse och kan bland annat beskrivas som ”berättelse, redogörelse”. Ordet används i uttrycket ”(ordningen i rummet) trotsar all beskrivning” som betyder ”(ordningen i rummet) är obeskrivligt dålig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av beskrivning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till beskrivning

beteckning, deskription, märke, presentation, redogörelse, signalement, skildring

Motsatsord till beskrivning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till beskrivning.

Vad betyder beskrivning?

 1. berättelse, redogörelse
 2. skildring, framställning
 3. bruksanvisning, manual, recept

Hur används beskrivning i uttryck?

 1. (ordningen i rummet) trotsar all beskrivning = (ordningen i rummet) är obeskrivligt dålig

Böjningar av beskrivning

 1. beskrivning
 2. beskrivningar
 3. beskrivningarna
 4. beskrivningarnas
 5. beskrivningars
 6. beskrivningen
 7. beskrivningens
 8. beskrivnings

Exempel på hur ordet beskrivning kan användas

 1. en beskrivning av skolans verksamhet

Exempel på hur ordet beskrivning används i svenska tidningar

 1. Redan den mest spridda beskrivningen av vad som står på spel är i ett avseende märkligt ytlig.
 2. Åklagare Peterssons huvudargument för Engström–hypotesen är att Engströms beskrivning av sitt handlingskraftiga agerande inte bekräftas av vittnen på platsen.
 3. Jag säger att en av hennes litterära grundingredienser är de noggranna beskrivningarna av arbetet, polisernas men också juristernas.
 4. Det handlar alltså om metadata, där organisationer får tillgängliggöra beskrivningar av sina datamängder, men det är fortfarande organisationen i fråga som ansvarar för informationen.
 5. – Det ger en beskrivning av läget just nu, men det säger ingenting om hur framtiden ser ut, säger han.
 6. Under påskhelgen publicerade amerikanska tidningar detaljerade beskrivningar av hur Trump vilat sig genom coronakrisen.
 7. Den första svenska metodiska beskrivningen kom 1949 då ”Handbok i brottsplatsundersökning” användes som kurslitteratur för blivande poliser.
 8. – Jag visar i boken att hennes beskrivning av vad som hände på mordplatsen inte överrensstämmer med fakta på flera viktiga punkter.
 9. Hennes man, George Conway har använt termer som ”hjäntvättad” och ”lider av Stockholmsyndromet” i sin beskrivning av sin frus arbete.
 10. En närstående vänder sig ändå mycket starkt mot polisens beskrivning av Jobe som en kriminell ledarfigur och menar att hans närmaste fått lida av den bilden genom omotiverade och ständiga poliskontroller.
 11. Alltså statens roll i ett borgerligt styrt samhälle, jag hävdar fortfarande att Blå tågets beskrivning av staten och kapitalet är en fantastisk sann sammanfattning i en enda låt.
 12. Det är en storm av personer med sympatier i vissa politiska läger och det är en skillnad i beskrivningen av det som händer, säger Stakston.
 13. Tyvärr blir beskrivningen av Malin bitvis något trött då det vid upprepade tillfällen påpekas hur otroligt snygg hon är och vissa scener, som när hon är inne i en barnbutik och möter en okänslig försäljare, snubblar på mållinjen.
 14. I gruppens beskrivning uppmanas ”kunder och alla som bryr sig om Göteborg” att visa sitt stöd för att Feskekôrka ska vara en handelsplats för fisk och skaldjur även efter renoveringen.
 15. Nu liknar hon sig själv vid en lök och det är faktiskt svårt att hitta en bättre beskrivning av en artist som lager för lager skalar av sig själv utan att någonsin sluta spela sig själv.
 16. Knutby har kallats sexsekt, en beskrivning som känns på sin plats när man har läst Jonas Bonniers nämnda bok, som presenteras som en fantasi byggd verkligheten.
 17. Andreas Lewald, expert på myndigheten, säger att han inte känner igen beskrivningen av deras rekommendationer.
 18. Jazzsångerskan Sonya Hedenbratt gav 1963 ut en kärleksfull beskrivning av det vardagliga livet i en förort som det, enligt texten, tar tjugosju minuter att nå från Centralen.
 19. Mängden övergrepp antyder att det är en träffande beskrivning.
 20. Ibland handlade det om att skärskåda hur författare, som Stendhal och Balzac, gav detaljerade beskrivningar av klädesplagg för att blottlägga ett samhälles strukturer och maktförhållanden.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till beskrivning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är presentation en synonym till beskrivning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.