Synonymer till beslutsunderlag

Beslutsunderlag kan beskrivas som ”underlag för beslut”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av beslutsunderlag samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till beslutsunderlag

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till beslutsunderlag.

Vad är motsatsen till beslutsunderlag?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till beslutsunderlag.

Vad betyder beslutsunderlag?

 1. underlag för beslut

Hur kan ordet beslutsunderlag användas?

Det saknas exempel på hur beslutsunderlag kan användas.

Hur används ordet beslutsunderlag i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet beslutsunderlag används i vanlig text.

 1. – Om man tar allt i rapporten bokstavligen ses den som ett beslutsunderlag för den finländska riksdagen, för regeringen och presidenten.
 2. Det är även det upplägg som det befintliga beslutsunderlaget från SKB bygger på.
 3. Kompetensutveckling behöver göras på nya sätt, chefer och företagsledning får en ny typ av beslutsunderlag och organiseringen påverkas.
 4. – Det finns mycket beslutsunderlag ännu att få, innan man måste bestämma sig, säger han.
 5. Därför blir det viktigt med beslutsunderlag och tydlighet kring vilka beslut man fattat.
 6. Genom en FTO får du som kund ett bättre beslutsunderlag, som ger dig större chans att maximera din investering och minska risken för intrång.
 7. Vi tycker att vi har tillräckligt med beslutsunderlag för att de som berättat är trovärdiga, säger Lennart Ronnebro.
 8. Företagen riskerar också att ställas utanför offentliga upphandlingar som kräver bokslut som beslutsunderlag.
 9. Kritiken bestod främst i att ledamöterna inte fått tillräckligt med beslutsunderlag, att ärenderubriceringen var medvetet luddig och att Socialdemokraterna hade svängt och nu var beredda att sälja ut allmännyttan.
 10. Detta trots att styrelsen kände till dels att beslutsunderlaget var vilseledande, dels att företag vill använda banan.
 11. I rapporten konstateras att nämnden inte har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet eller haft kontroll när det gäller utlandsresor, konsultanvändning, informationssäkerhet och beslutsunderlag.
 12. Den handlar om tron på att bäst beslut fattas när så många som möjligt, med så gott beslutsunderlag som möjligt samt tid att sätta sig in i det, får delta i beslutsfattandet.
 13. Granskningen visar på bristande ändamålsenlighet och brister i intern styrning och kontroll när det gäller utlandsresor, konsultanvändning, informationssäkerhet och beslutsunderlag.
 14. Förskoleförvaltningen verkar inte ha läst igenom bygglovet för det ligger inte med i beslutsunderlaget för att stänga förskolan.
 15. Undersökningen visar att många väljer fond efter historisk avkastning, vilket enligt Skandia ses som ett svagt beslutsunderlag.
 16. – Men det här är ett stort och viktigt ärende, och vi känner att det är betydelsefullt att alla partier är komfortabla med beslutsunderlaget och processen.
 17. Signalspaning syftar till att ge beslutsunderlag i frågor som berör utrikes– säkerhets– och försvarspolitik.
 18. Motivering och beslutsunderlaget finns i JO–anmälan, och därutöver finns inte mer att tillägga i nuläget.
 19. Om kostnader för klimatåtgärder räknas i kronor, men nyttor tillåts vara diffusa och lämnas utanför, så uppstår en systematisk snedvridning av beslutsunderlagen vilken kan leda till onödigt svaga klimatambitioner.
 20. Som beslutsunderlag vid söndagens extrainsatta SPD–kongress har de 600 delegaterna ett 28–sidigt dokument som sammanfattar resultatet av sonderingssamtalen som hölls tidigare i januari.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Bild till ordet beslutsunderlag

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet beslutsunderlag.

Bild med texten beslutsunderlag