beslutsunderlag

Synonymer till beslutsunderlag

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till beslutsunderlag.

Motsatsord till beslutsunderlag

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till beslutsunderlag.

Vad betyder beslutsunderlag?

 1. underlag för beslut

Exempel på hur beslutsunderlag används i svenska tidningar

 1. Därför blir det viktigt med beslutsunderlag och tydlighet kring vilka beslut man fattat.
 2. Genom en FTO får du som kund ett bättre beslutsunderlag, som ger dig större chans att maximera din investering och minska risken för intrång.
 3. Vi tycker att vi har tillräckligt med beslutsunderlag för att de som berättat är trovärdiga, säger Lennart Ronnebro.
 4. Företagen riskerar också att ställas utanför offentliga upphandlingar som kräver bokslut som beslutsunderlag.
 5. Kritiken bestod främst i att ledamöterna inte fått tillräckligt med beslutsunderlag, att ärenderubriceringen var medvetet luddig och att Socialdemokraterna hade svängt och nu var beredda att sälja ut allmännyttan.
 6. Detta trots att styrelsen kände till dels att beslutsunderlaget var vilseledande, dels att företag vill använda banan.
 7. I rapporten konstateras att nämnden inte har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet eller haft kontroll när det gäller utlandsresor, konsultanvändning, informationssäkerhet och beslutsunderlag.
 8. Den handlar om tron på att bäst beslut fattas när så många som möjligt, med så gott beslutsunderlag som möjligt samt tid att sätta sig in i det, får delta i beslutsfattandet.
 9. Granskningen visar på bristande ändamålsenlighet och brister i intern styrning och kontroll när det gäller utlandsresor, konsultanvändning, informationssäkerhet och beslutsunderlag.
 10. Förskoleförvaltningen verkar inte ha läst igenom bygglovet för det ligger inte med i beslutsunderlaget för att stänga förskolan.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av beslutsunderlag

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.