beslutsunderlag

Synonymer till beslutsunderlag

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till beslutsunderlag.

Motsatsord till beslutsunderlag

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till beslutsunderlag.

Vad betyder beslutsunderlag?

 1. underlag för beslut

Exempel på hur beslutsunderlag används i svenska tidningar

 1. Kritiken bestod främst i att ledamöterna inte fått tillräckligt med beslutsunderlag, att ärenderubriceringen var medvetet luddig och att Socialdemokraterna hade svängt och nu var beredda att sälja ut allmännyttan.
 2. Detta trots att styrelsen kände till dels att beslutsunderlaget var vilseledande, dels att företag vill använda banan.
 3. I rapporten konstateras att nämnden inte har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet eller haft kontroll när det gäller utlandsresor, konsultanvändning, informationssäkerhet och beslutsunderlag.
 4. Den handlar om tron på att bäst beslut fattas när så många som möjligt, med så gott beslutsunderlag som möjligt samt tid att sätta sig in i det, får delta i beslutsfattandet.
 5. Granskningen visar på bristande ändamålsenlighet och brister i intern styrning och kontroll när det gäller utlandsresor, konsultanvändning, informationssäkerhet och beslutsunderlag.
 6. Förskoleförvaltningen verkar inte ha läst igenom bygglovet för det ligger inte med i beslutsunderlaget för att stänga förskolan.
 7. Undersökningen visar att många väljer fond efter historisk avkastning, vilket enligt Skandia ses som ett svagt beslutsunderlag.
 8. – Men det här är ett stort och viktigt ärende, och vi känner att det är betydelsefullt att alla partier är komfortabla med beslutsunderlaget och processen.
 9. Signalspaning syftar till att ge beslutsunderlag i frågor som berör utrikes– säkerhets– och försvarspolitik.
 10. Motivering och beslutsunderlaget finns i JO–anmälan, och därutöver finns inte mer att tillägga i nuläget.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av beslutsunderlag

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.