bestånd

Bestånd är synonymt med förekomst och existens och kan bland annat beskrivas som ”(fortsatt) förekomst”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bestånd och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till bestånd

existens, förekomst

Motsatsord till bestånd

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bestånd.

Vad betyder bestånd?

 1. (fortsatt) förekomst
 2. uppsättning, mängd, samling (speciellt av djur och växter men även av böcker)

Böjningar av bestånd

 1. bestånd
 2. bestånden
 3. beståndens
 4. beståndet
 5. beståndets
 6. bestånds

Exempel på hur ordet bestånd kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet bestånd används i svenska tidningar

 1. Värderingarna har kommit upp för fastighetsbolagen men en premie är motiverad med bakgrund av att bolagsledningarna är skickliga på att förvalta sina bestånd.
 2. Enligt vissa rapporter har naturkatastrofen pressat koalan till utrotningens rand, men även om vissa bestånd lokalt nästan har utraderats stämmer det inte för Australien som helhet.
 3. Nu avslöjas hur myndigheterna i Australien lyckades rädda ett unikt bestånd av uråldriga träd undan en av de värsta bränderna.
 4. Men riskera inte Löfven–regeringens bestånd och därmed högernationalistiskt maktövertagande.
 5. Förutom rapportering av väderförhållanden kan användarna även kunna lagra andra uppgifter som beståndet av vilt.
 6. Efter att kommunalägda Svenska Bostäder sålde en tredjedel av sitt bestånd i Husby i slutet av 90–talet har bostädernas sålts vidare hela åtta gånger.
 7. Upptäckten ökar hoppet om att kunna rädda de hotade bestånden i både Sverige och övriga Europa.
 8. Terrängbränderna i Australien hotar landets bestånd av sårbara koalor – hundratals har blivit offer för lågorna.
 9. Men om vattnet fortsätter bli varmare finns det risk att beståndet minskar igen och så småningom försvinner helt.
 10. Utfiskningen hotar bestånden i stora delar av världen.
 11. De kom fram till att var och en av havets jättar är värda cirka 20 miljoner kronor och att det globala beståndet av stora valar är värt hela 10 biljoner kronor för mänskligheten.
 12. Mellby gård har i dag även klädesbutiker som Flash, Dea Axelssons och Oscar Jacobson i sitt bestånd.
 13. Väktaren arbetade på uppdrag av fastighetsbolaget Hembla, som har ett stort bestånd av hyresfastigheter i Rinkeby.
 14. Sötvattensdelfinen håller på att utrotas, bestånden minskar med hälften för varje årtionde, de blir offer för fisket som ökar när befolkningen i regnskogen ökar.
 15. – När skogsindustrin talar om blandade bestånd, då menar man ändå skilda bestånd, där ett bestånd med barr står bredvid ett annat med löv.
 16. Därför behövs en infasning av ett marknadsbaserat hyressystem på såväl befintligt bestånd och nyproduktion.
 17. Trots att svenska bestånd av vild lax visat en positiv utveckling de senaste tio åren, är flera bestånd fortfarande svaga.
 18. Fastighetsbolagets hyresintäkter ökade 16 procent i det fjärde kvartalet och för lika bestånd ökade hyresintäkterna 4,6 procent.
 19. Ännu är arten vanlig i Tanzania och Zambia men i flera andra länder är bestånden kraftigt decimerade och många experter känner nu oro för framtiden.
 20. Utbudet i det befintliga beståndet hade samtidigt ökat 46 procent.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till bestånd är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förekomst en synonym till bestånd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.