betrakta

formellt

Synonymer till betrakta

bese, beskåda, granska, iaktta, kolla, observera, se, se på, skåda, spana, syn, titta, titta på, åskåda

Motsatsord till betrakta

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till betrakta.

Vad betyder betrakta?

 1. ser på
 2. anser, bedömer
 3. betrakta som anse som

I uttryck:

 1. betraktar något med oblida ögon = är kritiskt inställd till något

Exempel på hur betrakta kan användas

 1. han betraktade sig själv i spegeln
 2. vi betraktar frågan som färdigbehandlad

Exempel på hur betrakta används i svenska tidningar

 1. I flera medlemsstater är det idag än svårare för hbtq–prsoner och i Rumänien är romer fortsatt inte betraktade som medborgare.
 2. Han syftar på situationen som uppstått sedan världens gränser stängdes i pandemins kölvatten, då fartyg kom att betraktas som flytande smitthärdar.
 3. I flertalet kända fall är kvinnorna att betrakta som antingen ”mödrar” eller ”jungfrur”, vilket per automatik utesluter att ikoniska symboler av manligt kön kvalar in i deras krets.
 4. I Glücks senaste bok ”Faithful and virtous night” (2014) är hon någon som ”dog i går kväll [men] aldrig dör” – från andra sidan graven ser hon på diktjaget som man betraktar inte bara ”en dotter”, utan också ”en kvinnosyster”.
 5. Turkiet betraktar YPG–styrkorna som en terroristgrupp och likställer den med terrorstämplade kurdiska gerillan PKK.
 6. – Vi lever med en regim som betraktar den som skyddar skogen som en kriminell.
 7. De utgör en tolkning av föreskrifter och kan därmed betraktas som en påbyggnad på de bindande reglerna.
 8. Vänsterpartiet betraktar dock fria hyror som en gräns för hur långt regeringen kan gå.
 9. Det som en gång betraktades som en förmån, att en dag i veckan ges möjligheten att arbeta hemifrån, känns i vår nuvarande verklighet väldigt långt bort från begreppet förmån.
 10. Tusen personer som kör en Chevrolet, Buick, Cadillac eller GMC fick svara på hur de betraktar GM i ljuset av ställningstagandet.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av betrakta

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är granska en synonym till betrakta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.