betydande

Synonymer till betydande

ansenlig, avgörande, avsevärd, betydelsefull, diger, inflytelserik, omfattande, signifikant, viktig, väsentlig

Motsatsord till betydande

obetydlig, försumbar

Vad betyder betydande?

 1. viktig; avsevärd, stor
 2. viktig
 3. relativt omfattande

Exempel på hur betydande kan användas

 1. en betydande person
 2. ett betydande belopp

Exempel på hur betydande används i svenska tidningar

 1. Det är också skälet till att cannabisodlingar har bidragit till betydande teknisk utveckling som andra odlare sedan har kunnat dra nytta av, säger han.
 2. Avvikelserna medför betydande omprioriteringar av resurser inom måltidsverksamheterna, inte sällan till nackdel för den stora majoritet som äter av förskolans eller skolans normalkost.
 3. Får Frankrike, som är en kärnvapenmakt, en större och mer betydande roll nu?.
 4. Polarpriset syftar till att premiera musiker, grupper eller institutioner som har haft en betydande inverkan på musiklivet.
 5. Boverket skriver i sin rapport från december 2018 att flera statliga utredningar och forskningsprojekt under de senaste tjugo åren funnit betydande fel, brister och skador i byggsektorn.
 6. Samtidigt varnar man för betydande fara i västra Vindelfjällen.
 7. Digitalisering och avreglering har i sin tur samverkat till att skapa betydande värden för konsumenterna, i synnerhet i de större städerna, som med en knapptryckning kan få mat, mediciner och kläder levererade till dörren – i vissa fall samma dag.
 8. Problemet är att arbetsgivaravgifterna för unga sänktes samma år som personalliggare infördes i restaurangbranschen, vilket innebär att företagare som hade många unga anställda fick betydande kostnadsbesparingar.
 9. Den svenska kärnkraften spelar en betydande roll globalt.
 10. I södra Jämtlandsfjällen är lavinfaran ”betydande”, vilket är en trea på skalan.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av betydande

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är betydelsefull en synonym till betydande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är obetydlig motsatsen till betydande.