betydelse

Synonymer till betydelse

innebörd, lydelse, mening, poäng, roll, signifikans, vikt

Motsatsord till betydelse

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till betydelse.

Vad betyder betydelse?

 1. mening, innebörd
 2. värde, vikt 
 3. det något betyder; mening, innebörd
 4. värde, vikt, relevans

Exempel på hur betydelse kan användas

 1. "hålla" är ett ord med många olika betydelser
 2. han är en stor man i både bokstavlig och bildlig betydelse
 3. frågan om betygen är av största betydelse för skolan

Exempel på hur betydelse används i svenska tidningar

 1. Wenjing Tao har hittills inte sett evidens som visar vilken betydelse kultur haft för coronaspridningen.
 2. Forskarna har gjort olika simuleringar baserat på vad som är känt om det nya coronaviruset, och i alla scenarier hade klimatet betydelse först när stora andelar av världens befolkning var immuna eller resistenta mot viruset.
 3. Jag tror att det har en stor betydelse på det stora hela.
 4. Från vänsterhåll, även inom Löfvens eget parti, pekas inslag av privatisering inom omsorgen ut som bidragande till pressade villkor, stress och brist på samordning som kan ha betydelse för smittspridning i en pandemi.
 5. Men det hade stor betydelse för mig.
 6. Ju fler idéer som kom in, desto mer övertygade blev Norrskens ledning om att den enskilda åtgärd som skulle ha störst betydelse är kraftigt utbyggda tester för att se vem som är eller har varit smittad av coronaviruset.
 7. P O Enquists betydelse för svensk kultur och litteratur har varit mycket stor, säger Schottenius, som kallar honom för ”en enastående författare” och som skrivit några av 1900–talets ”märkvärdigaste böcker”.
 8. Han är imponerad av P O Enquists bredd och betydelse.
 9. Allmänna råd förbjuder ingenting men det betyder inte att de saknar juridisk betydelse.
 10. På den europeiska kontinenten utvecklades caféerna på 1800– och 1900–talen till prominenta arenor för intellektuella, med kulturmiljöerna i Wien och Paris som framträdande exempel på kaffedrickandets betydelse för litterära och filosofiska samtal.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av betydelse

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är innebörd en synonym till betydelse. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.