Synonymer till betydelsefull

Vi känner till 9 synonymer till betydelsefull. Ordet betydelsefull är en synonym till inflytelserik och mäktig och kan bland annat beskrivas som ”som har stor betydelse, viktig”. Ordet är motsatsen till oviktig.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av betydelsefull samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till betydelsefull

 1. av vikt
 2. betydande
 3. inflytelserik
 4. meningsfull
 5. mäktig
 6. signifikant
 7. viktig
 8. viktigt
 9. väsentlig

Vad är motsatsen till betydelsefull?

 1. oviktig

Vad betyder betydelsefull?

 1. som har stor betydelse, viktig
 2. som har nämnvärd betydelse, som påverkar något som anses viktigt

Hur böjs betydelsefull?

 1. betydelsefull
 2. betydelsefulla
 3. betydelsefullare
 4. betydelsefullast
 5. betydelsefullaste
 6. betydelsefulle
 7. betydelsefullt

Hur kan ordet betydelsefull användas?

Följande exempelmeningar visar hur betydelsefull kan användas.

 1. en betydelsefull person
 2. barnomsorgen är en betydelsefull politisk fråga

Hur används ordet betydelsefull i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet betydelsefull används i vanlig text.

 1. Att centerpartiet nu har fattat beslut i den här riktningen kan bli betydelsefullt.
 2. Däremot med nickel, som är en betydelsefull komponent i elektroderna till såväl alkaliska som högtemperaturelektrolysörer.
 3. En stor del av klimatpolitiken i vår del av världen styrs från Bryssel, och under den här mandatperioden har en lång rad betydelsefulla omröstningar på klimatområdet genomförts i EU–parlamentet.
 4. Och bara några dagar efter att Microsoft fått bassning av Länsstyrelsen så stötte man på ett litet men betydelsefullt hinder i Valbo – en sällsynt skalbagge.
 5. Men hans mest betydelsefulla politiska gärning var sannolikt en kraftigt ökad av invandring till Japan.
 6. Verken är ett betydelsefullt bidrag till museets konstsamling.
 7. – Han var en av de mest betydelsefulla männen inom tänkande, politik, litteratur och visdom i vårt land, sade Hamdok som leder en civil övergångsregering.
 8. En tid som kommit att bli väldigt betydelsefull för det Malmö FF vi ser i dag.
 9. – I den situation vi befinner oss i nu, som inkluderar ovisshet, kan man anta att arbetsgivarens och chefens roll blir ännu mer betydelsefull.
 10. Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius fyllde på om det ideologiskt betydelsefulla i beslutet.
 11. Detta då hon anser att regimen är ansvarig för den massiva explosionen tidigare i veckan, men att de även misslyckats med att genomföra betydelsefulla reformer i landet.
 12. Smittspårning skulle vara särskilt betydelsefullt i socialt utsatta områden, anser Maria Albin, professor på institutet för miljö­medicin vid Karolinska institutet.
 13. Det var också väldigt betydelsefullt.
 14. Även för Maria Schottenius, litteraturkritiker och skribent på Dagens Nyheter, har Enquist varit mycket betydelsefull.
 15. Det är ju det som gör det här extra spännande och betydelsefullt att arbeta med, säger han.
 16. − Läroböckerna är väldigt betydelsefulla och styr till stor del undervisningen i matematik, och i det här fallet blir det lite av ett problem, fortsätter Jonas Jäder.
 17. Men miljön var kanske ändå mer betydelsefull än arvet i Johan Ulvesons val av yrkesbana.
 18. Den femte januari hotade Trump att slå ut 52 betydelsefulla iranska mål om hoten om vedergällning blir verklighet.
 19. – Han var oerhört betydelsefull och har stor del i hur synen på film har utvecklats i Sverige.
 20. – Bilden av skolan är betydelsefull, under långt tid har det visats upp en negativ bild av skolan vilket gör att intresset minskar.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är inflytelserik en synonym till betydelsefull. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är oviktig motsatsen till betydelsefull.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på betydelsefull