betyg

Synonymer till betyg

bedömning, bevis, intyg, klassificering, kritik, omdöme, uppteckning, utlåtande, utvärdering, vitsord, yttrande

Motsatsord till betyg

Det saknas motsatsord.

Vad betyder betyg?

 1. (skriftligt) omdöme om någons kunskaper och färdigheter i olika ämnen
 2. (vanligen skriftligt) uttalande eller omdöme av myndighet om någons egenskaper, kunskaper, färdigheter e.d.
 3. (ofta siffer-) värde som på en väldefinierad skala anger hur pass bra något är
 4. bedömning av prestation inom skolundervisning; värde som anger hur pass bra en elev eller student tagit till sig innehållet i en kurs, eller hur pass bra eleven utfört en enskild uppgift (såsom en tentanen/skrivning/ett prov)

Exempel på hur betyg kan användas

 1. lärarna sätter betyg tredje veckan i december
 2. hon fick bra betyg i svenska

Exempel på hur betyg används i svenska tidningar

 1. Fortsatt arbete mot glädjebetyg, utöver förslag som redan lagts om att låta betygen mer styras av nationella prov.
 2. Om den kategorin räknas bort från statistiken ökar andelen nior som går ut med godkända betyg i alla ämnen till 72,7 procent.
 3. Fotbollstidningen Kicker har exempelvis bara gett Saudiarabiens målvakt – efter 0–5 mot Ryssland – sämre betyg än Müller och Khedira hittills i VM.
 4. Att betygen för sexorna minskar är alarmerande och en fråga vi har lyft många gånger om , säger hon.
 5. Politikerna började med att ge en lägesbild över en stad där betygen sjunker, sjukfrånvaron ökar och kommunens kostnadsutveckling överskrider intäktsutvecklingen.
 6. – Det finns forskning som visar att elever med pollenallergi har sämre betyg på vårterminen än på höstterminen.
 7. Modellen kan förutsäga ca 80 procent av niornas betyg och sätter luppen på att vi i Göteborg behöver bli mycket bättre på att kompensera för elevers olika förutsättningar i skolan.
 8. Skolverkets rapport bygger på data från betyg i årskurs 9 och de registeruppgifter som finns kring föräldrarnas utbildning och inkomst.
 9. Om eleven väljer en skola med vad Skolverket kallar gynnsam socioekonomisk sammansättning får de högre betyg än om de går i en skola med mindre gynnsam socioekonomisk sammansättning.
 10. Hon kom in på läkarprogrammet vid Karolinska institutet på första sökningen, trots att betygen var för låga.
 11. I samband med detta lämnade han in flera dokument, däribland resehandlingar, universitetsintyg och betyg.
 12. I 2017 års medarbetarenkät märks att personalen ger ledarskap och styrning inom Bostad först lågt betyg.
 13. Det är så hög press under de nationella proven eftersom de påverkar betygen så mycket så de flesta är nog beredda att fuska.
 14. Emma Stjernlöf stod emot, fick sina höga betyg och drog till Västerås.
 15. Kanske var det på grund av sitt eget – ej självvalda – avhopp från karriären som modern var pådrivande i att den följsamma dottern skulle använda sina "goda betyg" till att skapa sig en "stark plattform i arbetslivet".
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är viger en synonym till ägnar?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av betyg

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är omdöme en synonym till betyg. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.