Synonymer till bevara

Vi känner till 20 synonymer till bevara. Ordet bevara är en synonym till bibehålla och hålla kvar och kan bland annat beskrivas som ”har kvar, sparar, behåller; skyddar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bevara samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till bevara

Följande ord betyder ungefär det samma som ordet bevara och kan ofta användas istället.

 1. anrätta
 2. behandla
 3. behålla
 4. bibehålla
 5. freda
 6. fridlysa
 7. hamstra
 8. hushålla
 9. hålla kvar
 10. konservera
 11. preservera
 12. skydda
 13. sköta
 14. spara
 15. ta till vara
 16. täcka
 17. upprätthålla
 18. vidmakthålla
 19. värja
 20. vårda

Vilka ord betyder nästan samma sak som bevara?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till bevara. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. värna
 2. underhålla
 3. ombesörja

Vad är motsatsen till bevara?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bevara.

Vad betyder bevara?

 1. har kvar, sparar, behåller; skyddar
 2. spara; skydda för förändringar

Hur kan ordet bevara användas?

Följande exempelmeningar visar hur bevara kan användas.

 1. en kulturmiljö som måste bevaras
 2. hon älskar skvaller och kan inte bevara en hemlighet

Hur används ordet bevara i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet bevara används i vanlig text.

 1. Nej – det är inte bara möjligt att bevara muskelmassa, det går också att utvecklas på båda områdena samtidigt, enligt experter.
 2. – Det handlar ofta om unga män som upplever att de måste hämnas, bevara sin statusposition, att inte visa sig svag, att man har kapacitet att stå upp och försvara sitt namn, säger Torbjörn Forkby som forskat på hur gäng växer fram och fungerar.
 3. Det ska vara en av bara två bevarade kamouflagebyggnader av den här typen, den andra finns på Gotland.
 4. Rikare länder ska också öka sitt bidrag till utvecklingsländer för att bevara den biologiska mångfalden till 20 miljarder dollar om året 2025, och 30 miljarder till 2030.
 5. Proverna med dna har hittats på Grönland, djupt begravda i sediment som bevarats i is eller permafrost, vilket bidragit till att dna inte helt har förstörts.
 6. – Många tror att det bara handlar om att bevara naturen för naturens egen skull.
 7. Metoden ska bara ta fem sekunder per bildruta samtidig som ansiktets identitet fortfarande bevaras.
 8. Strauss hade grundat sitt företag i guldruschstaden bara några år innan SS Central America förliste, så jeansen är i så fall ett av de äldsta bevarade paren.
 9. En viktig del är att flygplatsen ska bevaras också, säger Fredrik Andersson, projektledare på Stadsbyggnadskontoret.
 10. Utmaningen nu är att hitta en balans mellan lokal användning och att bevara naturskyddet i andra områden.
 11. Och det driver också de här försöken att bevara det förflutna, säger Alexandre Caeiro.
 12. Bromma flygplats ska bevaras.
 13. Det enda jag hade gjort var egentligen att dela med mig av ett enkelt motto som vår familj försökte leva efter, en behändig symbol som Barack och jag använde för att påminna oss själva att bevara vår integritet när vi såg andra förlora sin.
 14. Samtidigt kommer vi att bevara det viktigaste – våra militärers liv och truppernas stridseffektivitet, sade Sergej Surovikin.
 15. Från WWF är man också bekymrade över budgetnedskärningarna för att bevara värdefull natur.
 16. Skulle det bli gatustrider i Cherson väntar ett svårt läge för Ukraina, som samtidigt vill bevara staden.
 17. Verket har liksom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskrivit solcellerna som ett hot mot att bevara svenska jordbruk.
 18. Under filmens lopp portioneras systrarnas respektive bakgrundshistorier ut, men i små doser, som bevarar mystiken kring deras personer.
 19. Generalkonsuln själv deltog i misshandeln och försvarade sig med att det var hans plikt att bevara ”Kinas värdighet”, och att vilken diplomat som helst skulle ha gjort detsamma.
 20. Det handlar bland annat om att minska plasten i haven, matsvinnet och bevara den biologiska mångfalden.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bibehålla en synonym till bevara. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på bevara

Bild till ordet bevara

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet bevara.

Bild med texten bevara