bevara

Bevara är synonymt med bibehålla och hålla kvar och kan bland annat beskrivas som ”har kvar, sparar, behåller; skyddar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bevara och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till bevara

anrätta, behandla, behålla, bibehålla, freda, fridlysa, hamstra, hushålla, hålla kvar, konservera, preservera, skydda, sköta, spara, ta till vara, täcka, upprätthålla, vidmakthålla, värja, vårda

Motsatsord till bevara

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bevara.

Vad betyder bevara?

 1. har kvar, sparar, behåller; skyddar
 2. spara; skydda för förändringar

Böjningar av bevara

 1. bevara
 2. bevarad
 3. bevarade
 4. bevarades
 5. bevarar
 6. bevaras
 7. bevarat
 8. bevarats

Exempel på hur ordet bevara kan användas

 1. en kulturmiljö som måste bevaras
 2. hon älskar skvaller och kan inte bevara en hemlighet

Exempel på hur ordet bevara används i svenska tidningar

 1. I sydstaterna ansågs det nödvändigt för att bevara den ekonomiskt viktiga bomullsodlingen medan nordstaterna ville avskaffa slaveriet.
 2. Medan andra radhusområden över åren utvecklats till lapptäcken över de boendes spretiga smak är allt bevarat, närmast konserverat.
 3. Anledningen till att det kunnat bevaras är att havsnivån steg väldigt snabbt för 8 200 år sedan och då täcktes området av gyttja.
 4. Det handlar om ungefär 2 000 år gamla judiska religiösa texter, som bland annat omfattar de allra tidigaste bevarade bibliska texterna.
 5. Hållbarhet handlar också om att bevara det som fungerar.
 6. Vi vill kanske bevara några element från denna annorlunda tid.
 7. Om du vill bevara det rådande, säg monarkin, så ändra inte i operaformen.
 8. Förutom den stora bassängen med tillhörande utstigningssluss finns bland annat även tryckkammaren bevarad.
 9. Om besöksantalet fortsätter att eskalera kan man inte backa bandet och man riskerar att förlora de höga naturvärden man velat bevara då man skapade naturreservat på våra marker.
 10. Uppgifterna i det extra matema– tikprovet finns bevarade i en maskinskriven avskrift gjord av Gustafs bror Gottfrid, och som hittades 2019 av barnbarnet Göran Dalén i Gottfrids efterlämnade papper.
 11. Ska områdets karaktär bevaras så måste man aktivt jobba för det – men ingen tycks äga det ansvaret.
 12. Och har uppenbarligen lyckats bevara det.
 13. Jag skrev den efter några Twitter–repliker kring förnybart och kärnkraft där ett antal vänsterdebattörer gick in och försvarade kärnkraften och krävde att den skulle bevaras, ja, satsas på.
 14. Vackra tegelbyggnader har bevarats och i Sickla finns en blandning av gammalt som möter nytt.
 15. Både västtyska och amerikanska källor säger att operationen, som kallas den bäst bevarade hemligheten under kalla kriget, blev mer lyckad än de någonsin kunnat tro.
 16. Detta slags berättande har Tersman försökt att bevara även i pjäsen.
 17. Han menar alltså att PS5–eventet är den värst bevarade hemligheten i spelvärlden, och att Sony kommer köra ett februari–event som man gjorde med PS4.
 18. Det behövdes en politisk teori som gick bortom Karl Marx lära om revolutionens oundviklighet men som samtidigt bevarade hans observationer av lönearbetarens utsatthet.
 19. Vi har ju de där känslorna för att under dem finns kärlek till något vi vill bevara, till jorden vi bor på, säger Amanda Martling.
 20. Att bevara utvändiga tvärbjälkar vid renovering kan till exempel skapa lämpliga boplatser.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till bevara är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bibehålla en synonym till bevara. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.