bevarande

Synonymer till bevarande

bibehållande, konservativ, konservering, tillstånd

Motsatsord till bevarande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bevarande.

Vad betyder bevarande?

 1. det att bevara

Exempel på hur bevarande används i svenska tidningar

 1. Olyckligtvis för mâles var det si och så med bevarandet av hemligheter i deras led.
 2. Pandemin är inte bara en fråga om hur många som har avlidit – det här gäller fysisk och psykisk hälsa, bevarandet av demokrati, ekonomi och allt möjligt.
 3. Om välfärdens och jämlikhetens värdepremiss i Sverige hade varit folkstammens bevarande, räckte det enligt Gunnar Myrdal i USA att hänvisa till de amerikanska idealen om frihet och jämlikhet, vilka han menade delades av alla amerikaner, svarta som vita.
 4. Trots beslut om bevarande offrades de till slut av symboliska skäl.
 5. Ann Ighe skriver om ockupationerna i Haga i Göteborg på 1980–talet och om den allmänna motståndskulturen men också om en närmast antikvarisk vilja till bevarande, av hus och av kultur.
 6. ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar.
 7. När jag skulle skriva ”Slutet” så intervjuade jag både psykologer, präster, ekonomer och personer som jobbar inom MSB (Myndigheten för samhällets bevarande, reds anmärkning).
 8. Alla dessa reaktionära värderingarna bidrar till bevarandet av hederskultur och förtryck.
 9. Enligt deras utredning skulle ett bevarande av Årsta golf innebära att den planerade idrottsplatsen skulle behöva slopas.
 10. I dag är det snarare det omgivande nya samhället som uppfattas som ett hot mot bevarandet av folket och kulturen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bevarande

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bibehållande en synonym till bevarande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.