Synonymer till bevilja

Vi känner till 8 synonymer till bevilja. Ordet bevilja är en synonym till bifalla och godkänna och kan bland annat beskrivas som ”går med på, medger”. Ordet är motsatsen till neka.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bevilja samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till bevilja

 1. acceptera
 2. bifalla
 3. godkänna
 4. låta
 5. medge
 6. medgiva
 7. tillstyrka
 8. tillåta

Vilka ord betyder nästan samma sak som bevilja?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till bevilja. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. hålla med

Vad är motsatsen till bevilja?

Motstatsord kallas även för antonymer och är ord med just motsatta betydelser.

 1. neka

Vad betyder bevilja?

 1. går med på, medger
 2. godkänna att någon får något som den begärt, till exempel en viss summa pengar eller ett tillstånd (att göra något)

Hur kan ordet bevilja användas?

Följande exempelmeningar visar hur bevilja kan användas.

 1. rektorn beviljade honom en veckas ledighet

Hur används ordet bevilja i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet bevilja används i vanlig text.

 1. Hittills har Blaikengruvan beviljats cirka 206 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket.
 2. Högsta domstolen beviljar nu resning med stöd av den nya dna–bevisningen i fallet.
 3. Högsta domstolen beviljar resning och det blir en ny rättegång om mordet på 16–åriga Malin Lindström från Örnsköldsvik.
 4. Sedan ny bevisning kommit fram i efterhand beviljade HD resning.
 5. Under 2019 beviljade ISP inga utförseltillstånd rörande krigsmateriel till Turkiet.
 6. Men i början av april meddelade ukrainska public service–bolaget Suspilne att bandet hade blivit beviljade att lämna Ukraina för delta i tävlingen samt turnera runt i Europa innan den stora tävlingen för att marknadsföra sig själva.
 7. Regeringen beviljar en miljardinvestering i försvaret på Gotland.
 8. Ett drygt år senare blir Heard beviljad ett tillfälligt besöksförbud från maken efter att ha anklagat honom för att ha kastat en mobiltelefon mot hennes ansikte som gett henne blåmärken.
 9. Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd för de 13 personer som överklagat sina fällande domar gällande brottslighet inom det så kallade Vårbynätverket.
 10. Siffran inom parentes anger antalet skyddsbehövande ukrainare som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet till och med 12 april.
 11. I en vanlig asylprocess upphör LMA och EBO att gälla när asyl beviljas.
 12. Regeringen kommer på torsdag att bevilja 275 miljoner kronor till investeringar i Försvarsmaktens fastigheter i Eksjö och Halmstad, uppger finansdepartementet för TT.
 13. Eftersom länsstyrelsen i Norrbotten sagt nej och Bergsstaten ja har frågan landat hos regeringen – som dröjt över fyra år med beslutet om huruvida Beowulf ska beviljas bearbetningskoncession.
 14. Enligt Margit Knutsson hade regeringen kunnat avslå på nytt, istället valde man att bevilja miljonstödet.
 15. Enligt svensk lag ska endast trossamfund som ”bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på” beviljas bidrag.
 16. Våren och sommaren 2020 beviljades de bygglov av Vellinge kommun, men det beslutet har nu upphävts av regeringen.
 17. Han har beviljat nästan en miljard kronor i stöd till återuppbyggnaden av den före detta kejsarstaden.
 18. Ett stort antal tillfälliga skatteanstånd som beviljades under våren 2020 på grund av pandemin väntas upphöra de närmaste månaderna.
 19. Museet sökte en mix av olika krisstöd, däribland omställningsstöd som beviljades i två omgångar och betalades ut i april och juni 2021.
 20. Enligt överklagan vill han att Högsta domstolen (HD) beviljar prövningstillstånd för fallet och att åtalet ogillas i sin helhet.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bifalla en synonym till bevilja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är neka motsatsen till bevilja.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på bevilja

Bild till ordet bevilja

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet bevilja.

Bild med texten bevilja