bevilja

Bevilja är synonymt med bifalla och godkänna och kan bland annat beskrivas som ”går med på, medger”. Ordet är motsatsen till neka.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bevilja och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till bevilja

acceptera, bifalla, godkänna, låta, medge, medgiva, tillstyrka, tillåta

Motsatsord till bevilja

neka

Vad betyder bevilja?

 1. går med på, medger
 2. godkänna att någon får något som den begärt, till exempel en viss summa pengar eller ett tillstånd (att göra något)

Böjningar av bevilja

 1. bevilja
 2. beviljad
 3. beviljade
 4. beviljades
 5. beviljar
 6. beviljas
 7. beviljat
 8. beviljats

Exempel på hur ordet bevilja kan användas

 1. rektorn beviljade honom en veckas ledighet

Exempel på hur ordet bevilja används i svenska tidningar

 1. Först efter sex år kan ett permanent uppehållstillstånd beviljas om vissa krav uppfylls.
 2. Undantaget är det utlägg för ersättning till kriminalteknikern Sonny Björk som anlitats som sakkunnig som Beatrice Rämsell begärt, men inte beviljas.
 3. Häromdagen valde rapparen Petter att betala tillbaka de 223 800 kronor hans bolag beviljats av Kulturrådet.
 4. Parlamentets beslut innebär att utländsk arbetskraft kommer att beviljas inträde i landet under halvårsvisa perioder fram till våren 2022.
 5. Regeringens krispaket på 300 miljarder till bankerna för att bevilja lån till företagen är verkningslösa.
 6. Lunds universitet såg samma möjligheter som Johan Bergström och hans kollegor, och beviljades så kallade samverkansmedel för projektet.
 7. Cirka 2 000 konstnärer inom olika områden, som bildkonst, dans och musik, har beviljats krisstipendier.
 8. Regionen uppger i ett pressmeddelande att personal som beviljats semester kan få den återkallad om situationen förvärras.
 9. När Omar var tolv år blev familjen beviljad asyl i USA.
 10. För barn får uppehållstillstånd beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande.
 11. På en del mödrars tigrinnelika vis låter sig Demeter inte hejdas förrän barnet beviljats henne tillbaka av dess far Zeus.
 12. Runt 16 000 ansökningar har beviljats, vilket innebär en kostnad på runt 9 miljarder kronor.
 13. Men modern, som sedan 2008 beviljats tolv visum om sammanlagt över 1.
 14. Riksdagsledamöter beviljas enligt praxis bara ledighet på grund av föräldraledighet, sjukdom, internationella uppdrag eller för att bli statssekreterare.
 15. Då finns ju en risk att konsumenten beviljas en större kredit än vad konsumenten klarar, säger Anders Dölling, rådgivare Finansinspektionen.
 16. I slutet av mars 2019 beviljade tingsrätten i Stockholm Metros ansökan om rekonstruktion av bolaget.
 17. Robel Fsiha kom till Sverige från Eritrea och beviljades svenskt medborgarskap i slutet av 2018.
 18. Egentligen hade hon tänkt sitta kvar som riksdagsledamot fram till sommaren, men riksdagens beslut att inte bevilja henne ledighet för en bröllopsresa skyndade på beslutet.
 19. I en e–tjänst kan den som känner sig otrygg och i behov av ett trygghetslarm ansöka om det och alla ansökningar beviljas.
 20. Cashcom har i sin tur totala skulder på runt 38 miljoner kronor och blev beviljade företagsrekonstruktion tidigare i januari.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till bevilja är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bifalla en synonym till bevilja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är neka motsatsen till bevilja.

ordguru är en gratis synonymordbok med fler än 90 000 svenska synonymer.
Kontakta oss.