Synonymer till bevilja

Vi känner till 8 synonymer till bevilja. Ordet bevilja är en synonym till bifalla och godkänna och kan bland annat beskrivas som ”går med på, medger”. Ordet är motsatsen till neka.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bevilja samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till bevilja

 1. acceptera
 2. bifalla
 3. godkänna
 4. låta
 5. medge
 6. medgiva
 7. tillstyrka
 8. tillåta

Vilka ord betyder nästan samma sak som bevilja?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till bevilja. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. hålla med

Vad är motsatsen till bevilja?

 1. neka

Vad betyder bevilja?

 1. går med på, medger
 2. godkänna att någon får något som den begärt, till exempel en viss summa pengar eller ett tillstånd (att göra något)

Hur böjs bevilja?

 1. bevilja
 2. beviljad
 3. beviljade
 4. beviljades
 5. beviljar
 6. beviljas
 7. beviljat
 8. beviljats

Hur kan ordet bevilja användas?

Följande exempelmeningar visar hur bevilja kan användas.

 1. rektorn beviljade honom en veckas ledighet

Hur används ordet bevilja i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet bevilja används i vanlig text.

 1. Den då 27–åriga modellen drev ett techbolag – som sponsrades och fick beviljade anslag godkända av Boris Johnson, enligt anklagelserna.
 2. Talmannen kommer att bevilja detta men samtidigt ge Löfven uppdraget att leda en övergångsregering tills en ny statsminister är på plats.
 3. Exempelvis beviljas stora lån till kriminella.
 4. Företag som har beviljats anstånd ska enligt gällande regelverk betala ränta och avgift med en sammanlagd kredit­kostnad på 3,1 procent.
 5. Naturskyddsföreningen skriver att de aldrig tidigare hört om att ändringar gjorts i miljölagstiftningen för att en enskild verksamhetsutövare inte beviljats miljötillstånd av prövningsmyndigheterna.
 6. De kan inte tvingas återvända och bör beviljas permanenta uppehållstillstånd genast.
 7. Bolaget har beviljats och fått stöd utbetalat till drygt 20 laddstationer under Trafikverkets båda utlysningar.
 8. Efter detta beviljades mamman och de yngre syskonen uppehållstillstånd på grund av hoten från pappan.
 9. – Nu vet kunden på förhand att avdraget är beviljat, och det dras av direkt på fakturan.
 10. Hon sökte polisskydd och har nu beviljats humanitärt visum i Polen.
 11. Hon befinner sig nu i Polen där hon beviljats humanitärt visum.
 12. Nu har hon beviljats asyl i Polen.
 13. Den största förändringen i lagen är att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel för de som beviljas asyl, med undantag för kvotflyktingar, i stället för permanenta som varit huvudregeln sedan 1984 och fram till flyktingkrisen 2015.
 14. Det tog nämligen ett tag att få lån beviljat eftersom banken kände sig tveksam till husprojektet.
 15. Man måste också vara redo att flytta till Kalabrien inom 90 dagar från det att man fått sin ansökan beviljad.
 16. Förra året ansökte riksåklagaren om resning i fallet, vilket beviljades av Högsta domstolen.
 17. Även de personer som har beviljade insatser behöver utbildas, så att alla får bättre kunskap om konventionens innehåll och betydelse.
 18. Se, jag har kunnat styrka min historia och blivit beviljad asyl här i Spanien.
 19. Sedan tio dagar är de därför hemlösa och har beviljats boende natt för natt.
 20. Kommuner har enligt lag möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd även till den som saknar tillstånd – men här finns en otydlighet i regelverken, menar Lena Wetterskog Sjöstedt.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bifalla en synonym till bevilja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är neka motsatsen till bevilja.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på bevilja