bevilja

Vi hittade 8 synonymer till bevilja. Ordet bevilja är en synonym till bifalla och godkänna och kan bland annat beskrivas som ”går med på, medger”. Ordet är motsatsen till neka.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bevilja samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Innehåll på sidan

Vilka synonymer finns till bevilja?

Vi känner till 8 synonymer till bevilja. Det kan dock skilja mycket i deras ton och hur de uppfattas.

 1. acceptera
 2. bifalla
 3. godkänna
 4. låta
 5. medge
 6. medgiva
 7. tillstyrka
 8. tillåta

Vad är motsatsen till bevilja?

Vi känner till 1 motsatsord, även kallade antonymer, till bevilja.

 1. neka

Vad betyder bevilja?

 1. går med på, medger
 2. godkänna att någon får något som den begärt, till exempel en viss summa pengar eller ett tillstånd (att göra något)

Hur böjs bevilja?

 1. bevilja
 2. beviljad
 3. beviljade
 4. beviljades
 5. beviljar
 6. beviljas
 7. beviljat
 8. beviljats

Hur kan ordet bevilja användas?

Följande exempelmeningar visar hur bevilja kan användas.

 1. rektorn beviljade honom en veckas ledighet

Hur används ordet bevilja i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet bevilja används i vanlig text.

 1. Förra året ansökte riksåklagaren om resning i fallet, vilket beviljades av Högsta domstolen.
 2. Även de personer som har beviljade insatser behöver utbildas, så att alla får bättre kunskap om konventionens innehåll och betydelse.
 3. Se, jag har kunnat styrka min historia och blivit beviljad asyl här i Spanien.
 4. Sedan tio dagar är de därför hemlösa och har beviljats boende natt för natt.
 5. Kommuner har enligt lag möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd även till den som saknar tillstånd – men här finns en otydlighet i regelverken, menar Lena Wetterskog Sjöstedt.
 6. Tre nätter har de tillbringat på ett härbärge – vilket de fått beviljat kväll för kväll.
 7. Korttidspermitteringar som beviljats under året kan förlängas till 30 juni nästa år.
 8. Nyligen beviljade man också statliga nödlån på över 165 miljoner pund till ett antal kulturinstitutioner.
 9. Församlingsherden Gina Lindroos är glad över att kyrkan lyckades påverka regeringen att bevilja ett undantag från åttapersonersregeln vid begravningar så att 20 personer tillåts vara med.
 10. Exempel på länder med låg bifallsgrad på beviljade asylansökningar.
 11. Tyskland är det land som beviljar flest uppehållstillstånd för asyl i Europa.
 12. Vid ett senare samtal menar Migrationsverket att det är ett medvetet val att inte inkludera Sverige eftersom väldigt få personer skulle få en sådan ansökan beviljad.
 13. I samband med etableringen av Pajalagruvan, som Northland Resources drev, beviljades under 2013–2014 dispenser och i samma veva inleddes förbättringar av vägen.
 14. Till slut beviljade förvaltningsrätten ett uppehållstillstånd i april 2018, vilket sedan överklagades av Migrationsverket.
 15. Att bevilja undantag för skatteredovisningen hade inte kostat regeringen någonting – tvärtom hade det besparat Skatteverket onödig byråkrati och en hel del förtvivlade danskar på kundtjänstlinjen.
 16. Först efter sex år kan ett permanent uppehållstillstånd beviljas om vissa krav uppfylls.
 17. Undantaget är det utlägg för ersättning till kriminalteknikern Sonny Björk som anlitats som sakkunnig som Beatrice Rämsell begärt, men inte beviljas.
 18. Häromdagen valde rapparen Petter att betala tillbaka de 223 800 kronor hans bolag beviljats av Kulturrådet.
 19. Parlamentets beslut innebär att utländsk arbetskraft kommer att beviljas inträde i landet under halvårsvisa perioder fram till våren 2022.
 20. Regeringens krispaket på 300 miljarder till bankerna för att bevilja lån till företagen är verkningslösa.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bifalla en synonym till bevilja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är neka motsatsen till bevilja.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på bevilja