bevis

Synonymer till bevis

belägg, betyg, certifikat, evidens, intyg, kontroll

Motsatsord till bevis

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bevis.

Vad betyder bevis?

 1. något som tydligt visar att något är sant; intyg
 2. resonemang eller fakta som visar riktigheten i något
 3. intyg
 4. omisskännligt tecken på något

Exempel på hur bevis kan användas

 1. han frikändes i brist på bevis
 2. Har du beviset på att bilen är besiktigad?

Exempel på hur bevis används i svenska tidningar

 1. Öppningen är också ett bevis på värdet av vårt kulturella arv, vår konsthistoria och på vårt behov av bildning.
 2. Polisen hade ännu inte tillräckligt konkreta bevis när det gäller pengatvätt, däremot säger man sig i samarbete med skattemyndigheterna fått fram avgörande bevis för skattebedrägerier.
 3. Hovrätten anser att det finns bevis för hans delaktighet.
 4. Caroline Hedwall gav ett nytt bevis när årets sista major inleddes på de soliga sluttningarna ovanför Genèvesjön.
 5. Dess drygt 370–åriga historia behärskade han suveränt och gav många bevis på, bland annat i kontakter med hemlänet.
 6. För detta hittar nämnden inga säkra bevis.
 7. Detta hittar nämnden inga säkra bevis för i sin utredning.
 8. Han är tveksam till om journalisterna har en chans att frias – trots att bevisen mot dem är svaga och världens fördömande av målet hårt.
 9. Så jag väljer att lägga undan alla bevis, både från vår historia och vår nutid, som pekar på att det aldrig kommer att gå.
 10. Ytterligare ett bevis på att Cullbergbalettens fantastiska dansare är som bäst i djärva samarbeten.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är adversativ en synonym till motsättande?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bevis

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är certifikat en synonym till bevis. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.