bevis

Synonymer till bevis

belägg, betyg, certifikat, evidens, intyg, kontroll

Motsatsord till bevis

Det saknas motsatsord.

Vad betyder bevis?

 1. något som tydligt visar att något är sant; intyg
 2. resonemang eller fakta som visar riktigheten i något
 3. intyg
 4. omisskännligt tecken på något

Exempel på hur bevis kan användas

 1. han frikändes i brist på bevis
 2. Har du beviset på att bilen är besiktigad?

Exempel på hur bevis används i svenska tidningar

 1. Münch säger vidare att myndigheterna blev medvetna om mannen för några månader sedan och att det därefter framkom bevis som pekade på kopplingar till terrorrörelsen IS.
 2. Hans twitter–inlägg om hur tyskarna vänder sig emot sitt ledarskap, hur kriminaliteten är på väg upp och hur européerna misskött migrationspolitiken är ännu ett bevis för hur Trump försöker vinna inrikespolitiska poäng genom att förolämpa allierade.
 3. – Han var en varm och fantastisk person – ett levande bevis på att man kan vara i musikbranschen i ett helt liv och förbli helt igenom reko.
 4. Rätten ska endast ta ställning till de bevis som finns, den indiciekedja som åklagaren bygger upp.
 5. – Om resning beviljas på grund av bevis som inte tidigare fanns från början tror jag att förståelsen är stor, då skulle det vara värre om man inte rättade till det.
 6. "Vi har tillhandahållit den brottsbekämpande myndighet som ansvarar för utredningen omfattande bevis med koppling till dessa paket och den person som skickade dem, insamlat från våra avancerade tekniska säkerhetssystem", uppger Fedex i ett uttalande.
 7. I resningsansökan har Teittinen åberopat samma bevis, ett sakkunnigutlåtande från en professor i rättsmedicin, som i en tidigare resningsansökan tidigare har avfärdats.
 8. Men inget av detta borde vara något problem att leda i bevis, säger hon.
 9. ”Vi har tillhandahållit den brottsbekämpande myndighet som ansvarar för utredningen omfattande bevis med koppling till dessa paket och den person som skickade dem, insamlat från våra avancerade tekniska säkerhetssystem.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är viger en synonym till ägnar?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bevis

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är certifikat en synonym till bevis. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.