bibringa

Synonymer till bibringa

bringa, inkludera, innebära, medföra

Motsatsord till bibringa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bibringa.

Vad betyder bibringa?

  1. ger en viss insikt eller uppfattning
  2. få att uppfatta eller behärska, få någon att tillägna sig något; tillföra; ingiva; ge, skänka

Exempel på hur bibringa kan användas

  1. läsaren bibringas uppfattningen att svenskarna alltid varit fredliga

Exempel på hur bibringa används i svenska tidningar

  1. Han var omtänksam mot sina underlydande och mån om att bibringa dem de värderingar som utgör grunden för ett framgångsrikt ledarskap.
  2. Eftersom skolans främsta uppdrag är att bibringa eleverna kunskaper ser de likvärdighet som ovidkommande, ja rent av som ett hinder för kunskapsuppdraget,.
  3. Det är obegripligt hur en stor del av veckopressen i världens mest feministiska land tror att just kvinnor kan bibringas uppfattningen att fysikens lagar kan fås att upphöra gälla bara man bestämmer sig för det.
  4. Han är en överlevare som ännu vid hög ålder är kapabel till överblick och förmår bibringa lyssnaren Zuckerman insikter om de fem decennier det är frågan om liksom om tillvaron i allmänhet.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bibringa

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är medföra en synonym till bibringa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.