bidra

Bidra är synonymt med ge och hjälpa och kan bland annat beskrivas som ”hjälper, medverkar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bidra och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till bidra

assist, assistera, förmedla, förse, ge, handleda, hjälpa, lämna, sammanföra, stödja, tillföra, tillhandahålla

Motsatsord till bidra

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bidra.

Vad betyder bidra?

 1. hjälper, medverkar
 2. skänka något, vanligen tid, pengar eller immateriella tillgångar såsom kunskap
 3. vara en del av orsaken bakom

Böjningar av bidra

 1. bidra
 2. bidragen
 3. bidragit
 4. bidragits
 5. bidrar
 6. bidras
 7. bidrog
 8. bidrogs

Exempel på hur ordet bidra kan användas

 1. ett lotteri ska bidra till att finansiera verksamheten
 2. en bidragande orsak till konflikten var att parterna inte ville kompromissa

Exempel på hur ordet bidra används i svenska tidningar

 1. Vi stängde också landskapet Nyland från resten av landet, vilket säkert också bidrog till att smittan inte spred sig i någon större utsträckning till resten av landet.
 2. Om sjukvården saknade vårdplatser kunde Försvarsmakten bidra med fältsjukhus (som sedermera skänktes bort när den eviga freden tycktes vara i sikte).
 3. All omställning måste göras så att den inte drabbar utsatta grupper utan bidrar till social och ekonomisk rättvisa – annars hotar utslagning, växande klyftor och konflikter.
 4. Jag tror att folk tycker det är ett bekvämt och roligt sätt att bidra, säger Erik Sävenäs.
 5. Toppstugan bidrar med skydd från regn och vind, men har ingen uppvärmning.
 6. Då är skyddstillsyn en både långvarig och ingripande påföljd, som bidrar till att att risken för återfall minimeras.
 7. I dessa dagar bidrar inköp på nätet till mindre smittspridning och frigör tid till annat än shoppande.
 8. Han tycker också att det är jobbigt när man känner att man inte kan bidra till att göra folk glada.
 9. De fyra länderna är alla så kallade nettogivare i EU, vilket betyder att de bidrar med mer pengar än de får tillbaka, och brukar därför driva en mer återhållsam linje när det kommer till budgetfrågor.
 10. Det inte är klarlagt hur barn bidrar till smittspridningen, även om man vet att barn tenderar att bli mindre sjuka av viruset.
 11. Arvid Lindmans 60–årsfond bidrog med drygt 80 000 kronor.
 12. Uppgörelsen förutsätter att även de som lånat ut pengar till SAS bidrar till bolagets överlevnad.
 13. En tuff kamp pågår samtidigt om villkoren för lånen och bidragen.
 14. Positiva industriproduktionssiffror från Italien som visar att landet är på väg att återhämta sig efter nedstängningen bidrog till att lyfta de ledande europeiska börserna.
 15. Men skillnaden är ju att när Tyskland tidigare varit negativ till att bidra med tyska skattebetalares pengar till Bryssel, så har det varit fråga om ett nettobidrag som krävts från Tyskland.
 16. På väg mot visionen kommer bilindustrin att utveckla säker och användarvänlig hantering av småskalig produktion av vätgas som bidrar till ett fossilfritt samhälle.
 17. – Det är ett slags grupptänk – att man ska jobba tillsammans och att alla bidrar.
 18. Svenskar är välkomna, vi bidrar väldigt mycket till den grekiska ekonomin, säger Didrik von Seth.
 19. Statsminister Löfven berömmer C och L som han tycker bidragit konstruktivt i förhandlingarna.
 20. Efter coronakrisen kommer flyget inte tillbaka till samma nivå som före krisen, människor har lärt sig arbeta utan att flyga, och medvetenheten om risken för ytterligare, och farligare, pandemier kommer bidra till bestående minskning i flygandet.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till bidra är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ge en synonym till bidra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.