bifalla

Bifalla är synonymt med godkänna och medgiva och kan beskrivas som ”besluta om formellt godkännande”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bifalla och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till bifalla

bevilja, godkänna, medge, medgiva, tillstyrka, tillåta

Motsatsord till bifalla

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bifalla.

Vad betyder bifalla?

 1. besluta om formellt godkännande

Böjningar av bifalla

 1. bifall
 2. bifalla
 3. bifallas
 4. bifallen
 5. bifaller
 6. bifallit
 7. bifallits
 8. biföll
 9. bifölls

Exempel på hur ordet bifalla kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet bifalla används i svenska tidningar

 1. Detta eftersom man gör bedömningen att det tar för lång tid innan detta överklagande hinner handläggas och eventuellt bifallas, vilket även skulle riskera att försvåra situationen ytterligare.
 2. Det är däremot tveksamt om senaten, kontrollerad av Republikanerna, bifaller ett liknande förslag.
 3. I ett svar på polisens begäran om tillåtelse för testverksamhet med den nya tekniken skriver Datainspektionen att den inte kan bifallas på grund av en formulering i utlänningsdatalagen.
 4. – Utan att ha läst detaljer så har man dömt till skadestånd i den del som man bifallit och inte i den del man ogillat.
 5. Ordet ”apologist” betyder att Handke aktivt skulle ha bifallit ett folkmord.
 6. Spelutvecklingsbolaget Starbreeze ansökan om företagsrekonstruktion har bifallits, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.
 7. Skatteverkets avslag är betydligt mer utförliga än bifallen och avslöjar fler detaljer.
 8. Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centern och Liberalerna yrkade bifall till att infrastrukturplanen skulle skickas vidare till riksnivå med planförslaget som valt alternativ.
 9. En av nämndemännen, Hasan Fransson, har själv begärt entledigande vilket kommer att bifallas.
 10. Trots detta beslutade rätten att Arica victims talan inte ska bifallas.
 11. Vi ger bifall till en dryg tredjedel av verken efter en samling kriterier där vårt första krav handlar om stilistisk och formmässig verkshöjd och tillförlitlighet i sak.
 12. Risk för liv och egendom råder, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M), som även hon yrkade bifall till rivningsförslaget.
 13. Partikongressen tog inte ens upp motionen då inte en enda vänsterpartist yrkade bifall.
 14. Idrottens skiljedomstol Cas bifaller helt överklagandena från 28 av de 39 ryska idrottare som stängts av på livstid av Internationella olympiska kommittén IOK.
 15. Om det finns möjlighet att bifalla ett bygglov så gör vi det, säger Thomas Lövskog.
 16. Bland de länder som dominerar statistiken över ansökningar och bifall återfinns Thailand, Irak, Syrien, Vietnam och Eritrea.
 17. Nämnden biföll däremot en mindre del.
 18. Girjas krävde att ensamt få styra över jakten och fisket inom samebyns område ovan odlingsgränsen, vilket tingsrätten biföll i sin dom februari 2016.
 19. Endast 30 procent av de tillfrågade gav bifall till Donald Trumps ledarskap, ner från 48 procent jämfört med när Barack Obama styrde landet.
 20. Men det var ett tal som låg utanför prisutdelningarna som först gjorde publiken knäpptyst och sedan fick kvällens starkaste bifall.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till bifalla är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är godkänna en synonym till bifalla. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.