Synonymer till bistånd

Vi känner till 15 synonymer till bistånd. Ordet bistånd är en synonym till hjälp och understöd och kan bland annat beskrivas som ”hjälp (särskilt till personer som har det svårt och till u-länder)”. Ordet används i uttrycket ”ekonomiskt bistånd” som betyder ”pengar som socialtjänsten kan ge till dem som inte har råd med t.ex. mat och kläder”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bistånd samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till bistånd

 1. anslag
 2. assist
 3. assistans
 4. avlastning
 5. bidrag
 6. gåva
 7. handräckning
 8. handtag
 9. hjälp
 10. service
 11. socialvård
 12. stipendium
 13. stöd
 14. understöd
 15. undsättning

Vilka ord betyder nästan samma sak som bistånd?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till bistånd. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. stötta

Vad är motsatsen till bistånd?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bistånd.

Vad betyder bistånd?

 1. hjälp (särskilt till personer som har det svårt och till u-länder)
 2. stöd, hjälp
 3. stöd till u-land

Hur används ordet bistånd i uttryck?

 1. ekonomiskt bistånd = pengar som socialtjänsten kan ge till dem som inte har råd med t.ex. mat och kläder

Hur böjs bistånd?

 1. bistånd
 2. bistånden
 3. biståndens
 4. biståndet
 5. biståndets
 6. bistånds

Hur kan ordet bistånd användas?

Följande exempelmeningar visar hur bistånd kan användas.

 1. det svenska biståndet till Tanzania
 2. det svenska biståndet uppgår till nästan 1 procent av bruttonationalprodukten

Hur används ordet bistånd i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet bistånd används i vanlig text.

 1. Organisationer som RFSL och Sida har allt mer börjat ta hjälp från personer i de länder de ger bistånd till, hellre än att låta svenskar formulera problemen på andra platser.
 2. När Sovjetunionen föll för 30 år sedan brann biståndet till Kuba inne och staten kollapsade.
 3. För femte året i rad minskade i fjol antalet personer och hushåll som tog emot ekonomiskt bistånd.
 4. Marocko är därtill det land som får högst bistånd från EU.
 5. Socialtjänsten har gett familjen avslag på bistånd med hänvisning till att de själva måste lösa sin situation, till exempel genom att hitta bostad i sitt nätverk.
 6. Rikard Vroland, avdelningschef ekonomiskt bistånd och boende i Malmö stad, säger att han inte kan kommentera enskilda fall.
 7. Kommunen däremot håller fast vid att enbart de som har tillstånd att vara i Sverige har rätt till ekonomiskt bistånd utöver nödbistånd under en begränsad period.
 8. Att ställa om samhällen och klimatanpassa är dyrt, fattiga länder, som oftast är de som drabbas värst, behöver finansiellt och tekniskt bistånd från övriga världen.
 9. Sverige och andra länder har valt att frysa sitt internationella bistånd till Belarus.
 10. Såväl Centerpartiet som Moderaterna har på Kvällsposten Debatt kommenterat den nya rapport om orsakerna till de ökande kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Malmö, som tagits fram på kommunledningens initiativ.
 11. Kina är på en global pr–offensiv och får applåder för bistånd till coronadrabbade länder.
 12. Det är känt att israeliska generalstabsmedlemmar vädjat till sin regering att försöka dämpa Trumps frenesi i avlövningen av biståndet.
 13. Tidigare har man kunnat få stöd av socialtjänsten med bistånd i form av boende vid så kallad strukturell hemlöshet.
 14. Annars skulle det militära bistånd kongressen beslutat om frysa inne.
 15. Det har märkts bland annat på biståndet, som numera inte går till organisationer i världen som arbetar med abort.
 16. Trump hade, enligt advokaterna, rätt att uttrycka tveksamhet om Ukrainas förmåga att hantera det beslutade militära biståndet och att hålla inne det med hänvisning till korruptionen i landet.
 17. – I grunden tycker vi att förslag ska finansieras, och skulle hellre skära ner på biståndet.
 18. Moderaterna naggar gärna i exempelvis biståndet för att finansiera sitt förslag, något man kommer föreslå men där det finns motstånd.
 19. Demokrati, feminism, mänskliga rättigheter och bistånd.
 20. En konsekvens som syns redan nu är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar i kommunerna, något som Sveriges kommuner och regioner, SKR, kopplar direkt till oron inom Arbetsförmedlingen.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är hjälp en synonym till bistånd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.