bistod

Se bistår

Synonymer till bistod

Det saknas synonymer.

Motsatsord till bistod

Det saknas motsatsord.

Vad betyder bistod?

Det saknas definitioner.

Exempel på hur bistod används i svenska tidningar

  1. Det var kvällen när varken understället eller fleecefilten, som arrangörerna så vänligt bistod med, förslog särskilt långt.
  2. Enligt domen bistod 33–åringen med så väl ritningar som inköp av material till sprängladdningen.
  3. Det är Kautokeino­upproret 1852, tvångsförflyttningar, tvångsslakt av renar, kostsamma ­betesavgifter och skolskjutsar, ras­biologernas skallmätningar och prästen Lars Levi Læstadius som bistod dem med gravplundringar.
  4. Han bistod även Tartu universitets kemiavdelning genom att hålla seminarier samt genom att från Sverige anordna leveranser av laboratorieutrustning.
  5. Och visst finns det exempel på humanitära insatser, inte minst genom Norgehjälpen, som bistod med mat, kläder och leksaker.
  6. Även en polishelikopter bistod i insatsen.
  7. Som ni är väl medvetna om har vi redan före tvångslagstiftningen tagit emot det antal vi blivit tillfrågade om och så sent som i vintras bistod vi Migrationsverket genom att upprätta ett evakueringsboende.
  8. De svenska sjöräddarna bistod med två räddningsbåtar och team med voluntärer som avlöste varandra framtill våren 2016 vilket gjorde att 1800 människor kunde räddas.
  9. För samtidigt som man stöder SDF och dess attacker mot IS i området bistod man flygplan till den turkiska offensiven som inleddes i onsdags.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är svale en synonym till förstuga?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bistod

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.