Synonymer till bistod

Se även bistår

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bistod samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till bistod

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till bistod.

Vad är motsatsen till bistod?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bistod.

Vad betyder bistod?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av bistod.

Hur kan ordet bistod användas?

Det saknas exempel på hur bistod kan användas.

Hur används ordet bistod i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet bistod används i vanlig text.

 1. Det är personer som bistod svenska soldater och Sveriges insats i landet fram till 2014, efter det har försvaret inte haft några lokalt anställda afghaner.
 2. Utrikesdepartementet bistod kvinnorna med hemresan.
 3. Om inte västmakterna bistod Sverige var det i längden omöjligt för våra kungar att segra i krigen.
 4. Då bistod Försvarsmakten med tre helikoptrar för att kunna hjälpa till med transporter av svårt sjuka covidpatienter med syftet att omfördela trycket på landets intensivvårdsavdelningar.
 5. Migrationsverket bistod redan då utlandsmyndigheterna med verksamhetsstöd i hanteringen av migrationsärenden.
 6. De bistod med certifikat och id–märkning av hundarna.
 7. Tusentals lämnades utan hem efter att byggnader raserats och flera europeiska länder – bland annat Sverige – bistod med hjälp i sökinsatserna.
 8. "Det har funnits möjlighet att bo på campus för studenter som egentligen inte gjorde det, om det skulle vara svårigheter att komma hem, och skolan bistod med bussar till olika områden om det skulle bli problem", berättar Emelie.
 9. I andra världskrigets slutskede bistod han Folke Bernadotte i dennes ansträngningar att rädda fångar ur tyska koncentrationsläger.
 10. Efter pensioneringen blev Dagny och Karl aktiva riddare i Malteserorden och under resorna till Lourdes bistod hon rörelsehindrade med dans och musik.
 11. Det var kvällen när varken understället eller fleecefilten, som arrangörerna så vänligt bistod med, förslog särskilt långt.
 12. Enligt domen bistod 33–åringen med så väl ritningar som inköp av material till sprängladdningen.
 13. Det är Kautokeino­upproret 1852, tvångsförflyttningar, tvångsslakt av renar, kostsamma ­betesavgifter och skolskjutsar, ras­biologernas skallmätningar och prästen Lars Levi Læstadius som bistod dem med gravplundringar.
 14. Han bistod även Tartu universitets kemiavdelning genom att hålla seminarier samt genom att från Sverige anordna leveranser av laboratorieutrustning.
 15. Och visst finns det exempel på humanitära insatser, inte minst genom Norgehjälpen, som bistod med mat, kläder och leksaker.
 16. Även en polishelikopter bistod i insatsen.
 17. Som ni är väl medvetna om har vi redan före tvångslagstiftningen tagit emot det antal vi blivit tillfrågade om och så sent som i vintras bistod vi Migrationsverket genom att upprätta ett evakueringsboende.
 18. De svenska sjöräddarna bistod med två räddningsbåtar och team med voluntärer som avlöste varandra framtill våren 2016 vilket gjorde att 1800 människor kunde räddas.
 19. För samtidigt som man stöder SDF och dess attacker mot IS i området bistod man flygplan till den turkiska offensiven som inleddes i onsdags.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Bild till ordet bistod

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet bistod.

Bild med texten bistod