Synonymer till bostadsbyggande

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bostadsbyggande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till bostadsbyggande

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till bostadsbyggande.

Vad är motsatsen till bostadsbyggande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bostadsbyggande.

Vad betyder bostadsbyggande?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av bostadsbyggande.

Hur kan ordet bostadsbyggande användas?

Det saknas exempel på hur bostadsbyggande kan användas.

Hur används ordet bostadsbyggande i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet bostadsbyggande används i vanlig text.

 1. Kennemar pekar på effekterna av ett minskat bostadsbyggande och hushållens sämre köpkraft som en viktig orsak till den trögare tjänstesektorn.

  www.svd.se | 5 sep. 2023

 2. Från byggsektorn, präglat av en tvärnit för bostadsbyggandet, kommer också motstridiga signaler.

  www.gp.se | 30 aug. 2023

 3. Han tillägger att det finns uppenbara risker med att höja styrräntan för mycket och att delar av svensk ekonomi redan går "riktigt dåligt", som bostadsbyggandet.

  www.gp.se | 29 aug. 2023

 4. Till det som fungerar som en hämsko på ekonomin hör också bostadsbyggandet som nu rasar och som DN tidigare berättat om.

  www.dn.se | 29 aug. 2023

 5. – Det SGU har gjort nu är att vi pekat ut ett område med sällsynta jordartsmetaller, och det är viktigt att det tas i beaktande vid framtida bostadsbyggande och infrastruktursatsningar, säger Peter Åkerhammar, utredare vid SGU.

  www.gp.se | 23 maj 2023

 6. "Vi ser också en uppgång i USA och Europa men nedåtriskerna för svensk tjänstesektor är fortsatt utmanande i och med hushållens krympande köpkraft och ett minskat bostadsbyggande", skriver Swedbank–ekonomen Jörgen Kennemar i en kommentar.

  www.gp.se | 4 maj 2023

 7. Byggbranschen är en av de första att drabbas av den försämrade ekonomin och bostadsbyggandet har också bromsat in under det senaste året.

  cio.idg.se | 16 apr. 2023

 8. I bransch– och arbetsgivarorganisation Byggföretagens senaste konjunkturprognos slås det fast att nedgången för bostadsbyggandet, som började sjunka redan under fjolåret, kommer att accelerera i år.

  www.dn.se | 4 apr. 2023

 9. Samtidigt talar alla prognoser om ett kraftigt minskat bostadsbyggande.

  www.dn.se | 10 nov. 2022

 10. Men enligt Jonas Rosén, vd för Mäklarsamfundet, är bostadsbyggandet visserligen viktigt, men enligt honom behövs det flera andra åtgärder för att lösa bostadssituationen.

  www.svt.se | 30 okt. 2022

 11. Efter en lång infekterad kamp om att få till bostadsbyggande i Hästholmen så är nu grävskoporna på plats, men det blir inte i hamnen som det byggs.

  www.svt.se | 8 feb. 2022

 12. Tidigare har det endast varit några enstaka byggbolag som har visat intresse för bostadsbyggande i Skellefteå.

  www.dn.se | 17 aug. 2021

 13. Men det är utanför städerna man hittar nytänkande och alternativ till ett krasst och svindyrt bostadsbyggande.

  www.svd.se | 11 juli 2021

 14. Staten har också haft en roll i utvecklingen genom att kräva tätt bostadsbyggande i utbyte mot pengar till infrastruktur.

  www.dn.se | 6 jan. 2021

 15. – Hela tanken med det här var ju att det är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska knyta ihop landet och skapa arbetsmarknadsförstoring, bättre möjligheter för pendling och ett ökat bostadsbyggande.

  www.svt.se | 11 nov. 2020

 16. Det gör att den offentliga sektorns bruttoupplåning stabiliseras omkring 45 procent av BNP, bland de lägsta i Europa, samtidigt som ekonomin, bostadsbyggandet och klimatomställningen får en kraftfull skjuts.

  www.etc.se | 15 okt. 2020

 17. När ekonomin bromsar, hejdas bostadsbyggandet.

  www.nyteknik.se | 27 aug. 2020

 18. Det svenska bostadsbyggandet har varit inriktat på de köpstarka samtidigt som stora grupper hamnat i bostadsmisär och trångboddhet.

  www.svd.se | 16 aug. 2020

 19. Kombinationen av krisläge på grund av covid–19 och svårhanterliga krav på såväl startbesked som verkställighet, innebär risk för att bygglov rinner ut i sanden och därmed hindrar bostadsbyggandet.

  www.nyteknik.se | 13 maj 2020

 20. Miljonprogrammet och 1980–talets omfattande bostadsbyggande ledde till att vissa bostadsområden under 1990–talet blev oattraktiva med många tomma lägenheter som följd.

  www.svd.se | 8 maj 2020

Innehåll på sidan

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är "ortsnamn" ett svar på korsordsfrågan "toponym"?

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Bild till ordet bostadsbyggande

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet bostadsbyggande.

Bild med texten bostadsbyggande