bredda

Synonymer till bredda

diversifiera, utvidga, vidga

Motsatsord till bredda

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bredda.

Vad betyder bredda?

 1. gör bredare
 2. göra bredare; (även bildligt)

Exempel på hur bredda kan användas

 1. gatan ska breddas

Exempel på hur bredda används i svenska tidningar

 1. – Saab breddar nu produktutbudet till ännu ett område och får ett ben till att stå på.
 2. Vi har breddat mässans innehåll, för att reflektera populärkultur i stort.
 3. Det är viktigt att bredda och det tycker jag att man gör också.
 4. Vi pratar mycket om att demokratin behöver breddas.
 5. Begreppet queer, som i grunden ifrågasätter heteronormen, har successivt breddats och innefattar nu även icke binära personer, som varken definierar sig som män eller kvinnor.
 6. Genom företagets senaste förvärvning av italienska Pilomat breddar man sitt produktsortiment och erbjuder nya väghindersystem eller infartskontrollsystem.
 7. När trafikkontoret i fjol ville bredda cykelbanan på platsen upptäckte de en påfallande rasrisk och kom fram till att det bästa alternativet vore en spontad, asfalterad kaj likt den vid resten av Söder Mälarstrand.
 8. Åtgärderna syftar inte till att öka skatteuttaget från företag, lägre bolagsskatt kombineras med en breddad skattebas där det blir svårare att använda skattemässiga ränteavdrag.
 9. De senaste åren har Amazon breddat sin verksamhet något enorm.
 10. Milou säger att hon ofta ger sig in i nätdebatter, och med sitt politiska engagemang vill hon den här gången bredda diskussionen om slöja och hedersförtryck.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är banna en synonym till utskällning?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bredda

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är diversifiera en synonym till bredda. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.