bredda

Synonymer till bredda

diversifiera, utvidga, vidga

Motsatsord till bredda

Det saknas motsatsord.

Vad betyder bredda?

 1. gör bredare
 2. göra bredare; (även bildligt)

Exempel på hur bredda kan användas

 1. gatan ska breddas

Exempel på hur bredda används i svenska tidningar

 1. Åtgärderna syftar inte till att öka skatteuttaget från företag, lägre bolagsskatt kombineras med en breddad skattebas där det blir svårare att använda skattemässiga ränteavdrag.
 2. De senaste åren har Amazon breddat sin verksamhet något enorm.
 3. Milou säger att hon ofta ger sig in i nätdebatter, och med sitt politiska engagemang vill hon den här gången bredda diskussionen om slöja och hedersförtryck.
 4. Adam Henrique kom in från New Jersey under säsongen och breddade anfallet ännu mer.
 5. Ruth har de senaste åren breddat sitt erbjudande genom att bland annat starta CRM– och engagemangsbyrån Baltasar, byggt upp en sociala medier–avdelning och senast startat en egen studio.
 6. Det är i samband med att Pressbyrån har breddat sitt utbud av mat och mellanmål som man nu lanserar "Lär känna din hunger".
 7. När regeringen i dag lämnar över lagförslaget till riksdagen breddas vilka handlingar som anses vara kriminella.
 8. Vägen ska breddas och bussfiler ska byggas för att skapa ökad framkomlighet.
 9. EU–parlamentarikern Max Andersson skriver i en motion att kongressen i maj bör slå fast att Vänsterpartiet ska vara förstahandsval om en eventuell rödgrön regering behöver breddas, och inte Centerpartiet eller Liberalerna.
 10. Kampanjen är Getinges första globala sedan man för några år sedan köpte upp en rad andra konkurrenter och därmed breddade sin verksamhet.
 11. Enligt Variety riktades det redan då kritik mot att välja en 75–årig vit man till posten med tanke på det arbete som organisationen inlett för att bredda sitt medlemskap till nya grupper.
 12. LTU–forskarnas tekniska kunskaper har efterhand breddats med personer med erfarenhet från industrin.
 13. De regionala samarbeten Örebro universitet har med ett femtiotal företag ska utvecklas och breddas.
 14. Konkurrensen på bolånemarknaden har skärpts den senaste tiden när nya aktörer ger sig in på marknaden och tidigare nischspelare breddat sitt utbud.
 15. – När man väl breddar en roll så kommer alla toner av mänsklighet fram.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är svale en synonym till förstuga?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av bredda

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är diversifiera en synonym till bredda. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.