brevporto

Brevporto är synonymt med porto och frimärke och kan beskrivas som ”avgift för förflyttning av brev”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av brevporto och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till brevporto

frimärke, porto

Motsatsord till brevporto

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till brevporto.

Vad betyder brevporto?

 1. avgift för förflyttning av brev

Böjningar av brevporto

 1. brevporto
 2. brevporton
 3. brevportona
 4. brevportonas
 5. brevportons
 6. brevportos
 7. brevportot
 8. brevportots

Exempel på hur ordet brevporto kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet brevporto används i svenska tidningar

 1. Kort historik, EU–domstolen konstaterade att Sverige bröt mot gällande regelverk när posttjänster var momsbelagda, vilket medförde att brevportot sänktes från och med 1 april 2016.
 2. Sverige har valt låga priser på brevporto.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till brevporto är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är porto en synonym till brevporto. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.