Synonymer till bristande

Vi känner till 7 synonymer till bristande. Ordet bristande är en synonym till bristfällig och inadekvat och kan beskrivas som ”otillräcklig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bristande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till bristande

 1. bristfällig
 2. inadekvat
 3. knapp
 4. ofullständig
 5. otillfredsställande
 6. otillräcklig
 7. undermålig

Vilka ord betyder nästan samma sak som bristande?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till bristande. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. knapphändig
 2. ringa
 3. defekt

Vad är motsatsen till bristande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till bristande.

Vad betyder bristande?

 1. otillräcklig

Hur böjs bristande?

 1. bristande

Hur kan ordet bristande användas?

Det saknas exempel på hur bristande kan användas.

Hur används ordet bristande i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet bristande används i vanlig text.

 1. Svensk e–handel ska inte konkurrera med dåliga villkor för anställda eller bristande miljöarbete.
 2. Det folkliga missnöjet har sedan dess varit stort på grund av bristande samhällsservice och korruption.
 3. Ska Sverige lyckas göra sig av med den skamfläck som den bristande tillgängligheten i vården är och har varit under lång tid måste tillgänglighets­frågan för lång tid framåt få högsta prioritet.
 4. Gasexplosioner är relativt vanliga i Ryssland, som en följd av åldrande infrastruktur och bristande säkerhetsregler.
 5. – Inga kravsänkningar för att ursäkta bristande förutsättningar.
 6. Samma fenomen som spökat även i det bristande samarbetet i Norden under covidpandemin.
 7. USA har anklagat Kina för att sätta käppar i hjulet för utredningen av coronavirusets ursprung, och samtidigt skärpt kritiken mot landets bristande respekt för mänskliga rättigheter.
 8. ”Domen mot Mr Spavour kommer efter mer än två och ett halvt års godtyckligt frihetsberövande, bristande öppenhet i rättsprocessen och en rättegång som inte uppfyllde ens de minimikrav som internationell lag kräver”, säger han i ett uttalande.
 9. Vi såg en bristande efterlevnad, med unga människor som umgicks tätt utan tanke på pandemin, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 10. Hon menar att förändringen kan leda till att problemet med bristande likvärdighet mellan olika skolor riskerar att bli ännu värre.
 11. Den bristande infrastrukturen gör lägret till en osund plats.
 12. Ärendena har kritiserats för bristande rättssäkerhet.
 13. Miljöjuristen Jonas Ebbesson håller med om att det kan finnas formella hinder för en prövning i just detta fall, även om Europakonventionen mycket väl kan tillämpas på frågor som rör bristande klimatåtgärder.
 14. – Grundproblemet i finansbranschen är ett bristande ansvarstagande.
 15. De sker oftast på grund av att fartygen tar för många passagerare, i kombination med bristande underhåll.
 16. Via promenaderna med hunden Felix har hon fått nya vänner, bland annat ett ungt par som hjälpt henne att handla, men hennes bristande kunskaper inom det digitala gjorde vardagslivet under pandemin både svårare och mer ensamt.
 17. Det vore troligtvis inte till Silicon Valleys fördel – politikernas kompetens i frågan har historiskt sett visat sig vara bristande.
 18. Svantesson vill se riktade utbildningsinsatser och språkkrav för att säkerställa att bristande språkkunskaper inte ska vara ett hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden.
 19. En annan kritik rör den bristande tillgången till skyddsutrustning som, enligt kommissionen har bidragit till smittspridningen.
 20. Om en elev har bristande kunskaper i svenska, och kanske är mindre insatt i metodiken för de nationella proven, kommer sannolikt resultatet att påverkas.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bristfällig en synonym till bristande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på bristande