cykeltrafik

Cykeltrafik kan beskrivas som ”trafik bestående av cyklister”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av cykeltrafik och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till cykeltrafik

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till cykeltrafik.

Motsatsord till cykeltrafik

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till cykeltrafik.

Vad betyder cykeltrafik?

  1. trafik bestående av cyklister

Böjningar av cykeltrafik

  1. cykeltrafik
  2. cykeltrafiken
  3. cykeltrafikens
  4. cykeltrafiks

Exempel på hur ordet cykeltrafik kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet cykeltrafik används i svenska tidningar

  1. Stadens storsatsning på cykeltrafik har uppmärksammats världen över.
  2. Under hela byggtiden blir det möjligt för gång– och cykeltrafik samt kollektivtrafik att passera.
  3. Dessutom kan en tunnel inte användas av gång– och cykeltrafik som är de färdsätt som bäst förbinder Norra och Södra Älvstranden.
  4. – När det är underhåll och arbeten brukar de samla gång– och cykeltrafik på ena sidan.
  5. Det innebär att du bara kan korsa Lommabanan för gång– och cykeltrafik via den nya planskilda korsningen eller via Industrigatan.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till cykeltrafik är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.